Sveriges Kommuner och Landsting

Gör den kompletterande utbildningen för lärare permanent

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 14:28 CEST

Den Särskilda Lärarutbildningen (SÄL) har varit en framgångsrik satsning och bör därför inrymmas i den reguljära lärarutbildningen. Det anser Sveriges Kommuner och Landsting i en skrivelse till Utbildningsdepartementet.

Den Särskilda Lärarutbildningen (SÄL) ger verksamma lärare som saknar examen möjlighet att genom kompletterade utbildning nå lärarexamen. Lärare ges även möjlighet att bredda sin kompetens för att kunna arbeta med nya ämnesområden eller åldersgrupper.

– Lärarbrist eller läraröverskott kan inte lösas enbart via den ordinarie lärarutbildningen. Kompletterande utbildningar måste infogas som en viktig del för att täcka behovet av lärare med rätt utbildning, säger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

SÄL började som försöksverksamhet 1999. Den stora satsningen kom med SÄL 2 under åren 2002-2006 och har omfattat cirka 5000 lärare.

Enligt både kommuner och lärarstudenter är SÄL en mycket ändamålsenlig utbildningsform. Även Högskoleverkets utvärdering av SÄL, som presenterades i juli 2007, visade positiva resultat.

– SÄL är en lyckad lärarutbildningssatsning och den naturliga följden är att införa SÄL-modellen som en permanent del inom de reguljära lärarutbildningarna. SÄL-modellen har utvecklats till en bra och väl utprovad utbildningsform. Något som bör tas tillvara, säger Anders Knape.

Läs hela skrivelsen
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=2017&A=47431&FileID=169987&NAME=11%2DS%C4L.pdf

För mer information: Ulla Gummeson, avdelningen för lärande och arbetsmarknad,
tfn 08-452 75 09, ulla.gummeson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01