Socialdemokraterna i Uppsala

Gör det lätt att sortera rätt!

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 07:09 CEST

Det är krångligt att källsortera i Uppsala idag. För få återvinningsstationer, långa avstånd och i orter som Knutby och Järlåsa ingen återvinningsstation alls uppmuntrar inte till sopsortering och tvingar de hushåll som ändå försöker till onödigt bilresande. Trots informationskampanjer och en hög medvetenhet minskar därför Uppsalahushållens sortering. Den här utvecklingen vill Socialdemokraterna vända. Det ska vara enkelt att göra rätt. I en motion till kommunfullmäktige föreslår man att hushållens förpackningar och returpapper ska hämtas direkt vid hemmet tillsammans med det övriga hushållsavfallet istället, så kallad fastighetsnära insamling.

Uppsalaborna kan bli avsevärt bättre på att sortera sitt avfall. När det gäller sorteringen av förpackningar och tidningar ser vi en negativ trend. Samtidigt som hushållens sortering av förpackningar ökar i hela landet minskar istället Uppsalahushållens sortering.

– Att Uppsalas sopsortering minskar är en oroande trend och innebär en försämrad hushållning med ändliga resurser. Vi socialdemokrater vill därför att kommunfullmäktige uppdrar till Uppsala Vatten AB att utifrån goda exempel i andra kommuner införa ett användarvänligt och kostnadseffektivt system för fastighetsnära insamling också av förpackningar och papper i Uppsala, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

– En förutsättning för att minska andelen avfall som går till förbränning är att hushåll och företag får möjligheter att sortera. Bättre information om vilken nytta individens val att källsortera faktiskt gör kan förbättra hushållens sortering av avfallet men lika viktigt är att det upplevs som enkelt och tidseffektivt att källsortera. Det är det inte idag, säger Rafael Waters, ledamot (S) i miljö- och hälsoskyddsnämnden och ansvarig för Socialdemokraterna i Uppsalas energi- och miljönätverk.

Kontakt:
Erik Pelling
, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79

Rafael Waters, ledamot (S) i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Mobil 070-3351316

OBS! Erik Pelling och Rafael Waters finns tillgängliga i Stadshuset mellan kl. 10.00 och 11.30 under tisdag den 28 augusti. De nås även per telefon.