Sveriges Konsumenter

Gör det lättare att byta bank – nu

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 07:59 CET

I morgon uppmärksammas Internationella konsumentdagen. Temat är bankerna. Bristande konkurrens, svårigheter att förstå finansiella tjänster och underläge för konsumenterna är problem i många länder.
Den globala konsumentrörelsens kampanj "Dina pengar, dina rättigheter" ska stärka konsumenterna.  Sveriges Konsumenter uppmanar den finansiella branschen som regeringen att underlätta byte av bank.


– Vanmakt och ilska präglar många konsumenters inställning till bankerna. Enda möjligheten att förbättra konkurrensen är att fler byter och då måste det bli enklare. Vi kräver därför att man inför flytträtt för kontonummer, så kallad nummerportabilitet, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

Ett vanligt skäl att inte byta bank är att bytet upplevs som krångligt eftersom det ofta finns autogiro och stående överföringar kopplade till bankkontot.

Den Internationella Konsumentdagen uppmärksammas varje år av Consumers International (CI), som är den internationella konsumentrörelsen med 220 medlemsorganisationer. I år är kravet ”rimliga möjligheter att välja finansiella tjänster”. Problemen med att byta bank är ungefär desamma över hela världen – bristande information, stor tidsåtgång för konsumenterna, avgifter och inlåsningseffekter. CI kräver en effektiv konkurrens i de finansiella tjänsterna och lyfter bland annat upp Sverige som ett exempel där ett litet antal stora banker dominerar den finansiella marknaden.
 
– För konsumenter innebär det att sätta upp med oskäliga avgifter, dålig service och oansvarigt företag beteende. För ekonomin i stort den bristande konkurrensen mellan banker hämmar innovation, belöningar ineffektivitet och hindrar nya aktörer in på marknaden, säger CI:s generaldirektör Helen McCallum.
 
Sveriges Konsumenter har en rad krav på banker och andra finansiella företag vad gäller begripliga och rättvisa avtalsvillkor, att finansföretagens rådgivare ska kallas vad de är – säljare – och att det behövs tillgång till oberoende rådgivning för alla konsumenter. Men ett grundläggande problem är den bristande konkurrensen mellan storbankerna och det skulle kunna ändras med flytträtt för kontonummer, på samma sätt som skedde när kunderna fick rätt att flytta med sig sina mobilnummer  mellan operatörerna.
 
Den Internationella Konsumentdagen i morgon markerar också 50-årsdagen på det historiska tal som president John F. Kennedy höll om konsumenternas rättigheter. Dessa rättigheter, som är grunden för den globala konsumentrörelsens arbete, är åtta till antalet och har godkänts av FN:s generalförsamling. Konsumentdagen är också starten på firanden av Sveriges Konsumenters 20-årsjubileum.

Lyssna på Jan Bertofts medverkan i SR Plånboken där han pratar om missnöje med svenska bankerna.

För ytterligare information:

Jan Bertoft, generalsekreterare, Tel: 08-674 43 00 eller 070-797 79 87.
E-post: jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se

Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt obunden paraplyorganisation med 26 medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. Målet är ökad konsumentmakt och att politiker, näringsliv och myndigheter alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen. Sveriges Konsumenter arbetar med påverkan och opinionsbildning, både nationellt och internationellt, ger ut tidningen Råd & Rön och nyhetsbrevet KonsumentMakt.