Världsnaturfonden WWF

– Gör EUs fiskeavtal ansvarsfulla

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 12:00 CET

– Sluta tömma fattiga länders vatten på fisk och gör fiskeavtalen med utvecklingsländer ansvarsfulla. EUs fiskeflotta måste fiska hållbart även utanför EU utan skadliga subventioner. Det uppmanar WWF medlemsländernas fiskeministrar inför rådsmötet i Bryssel 19-20 mars.

– Vi har stora förväntningar på att det danska ordförandeskapet ska få igenom avtal där EU kommer att bidra till ett globalt ansvarsfullt fiske. De måste grundas på demokratiska grundprinciper och garantera att fisket sker med hänsyn till vad haven tål, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF  

Många av EUs fiskeavtal har hittills varit en katastrof både för lokalbefolkningarnas försörjningsmöjligheter och för fiskbestånden. De har präglats av hemlighetsmakeri, dålig kontroll och brist på hänsyn till mänskliga rättigheter.    

Ett av de största problemen har varit svårigheten att få tillgång till utvärderingar av de existerande fiskeavtalen.

– Det har gjort det omöjligt att bedöma de sociala och miljömässiga konsekvenserna. Det måste ändras nu, säger Håkan Wirtén.

EU har genom avtalen delansvar för att över 80 procent av de globala fiskbestånden är överfiskade eller utom biologiskt säkra gränser. Efter att EUs fiskevatten tömts på fisk har EU tecknat internationella fiskeavtal med utvecklingsländer för över en miljard dollar. Flottan består officiellt av 718 fartyg, vilket motsvarar 25 procent av bruttotonnaget.

– Skadliga subventioner till fartygsägare som vill fiska utanför EU måste upphöra. Ägarna av fiskefartygen måste själva betala för att få fiska. Det skulle frigöra resurser som bättre hjälper länderna att bygga upp kapacitet att förvalta fisket hållbart, säger Håkan Wirtén.

I EUs nya förslag till ny fiskerilagstiftning finns positiva förslag, bland annat en vision om ett hållbart fiske över hela världen, hänsyn till mänskliga rättigheter samt ökad öppenhet och kontroll.

– Eskil Erlandsson har en viktig uppgift att stå upp för principen om långsiktigt hållbart fiske och att EUs fiskeflotta endast ska tillåtas fiska inom gällande avtal. Men vi är oroliga för att några av medlemsstaterna går i fel riktning. Det gäller främst Spanien och Portugal som har en stor andel av fiskeavtalen, säger Jenny Fors, fiskepolicyansvarig på WWF.

Frågan om hur EU ska tillämpa förbud mot att kasta fisk överbord står också på dagordningen.

– WWF vill att EU stoppar oönskade fångster och att dumpning av fisk ska fasas ut till 2020. För bästa resultat vill WWF att förbud mot utkast bör införas på regional nivå inom förvaltningsplanerna för de olika fiskena, säger Jenny Fors.  

Bakgrund:
Ministerrådet ska 19-20 mars diskutera olika delar av kommissionens förslag som lades fram 2011 om en reform för en bättre och mer hållbar fiskepolitik. Målet är att en ny fiskepolitik ska vara på plats 2013.

EU har stora fiskeflottor i världens hav och är den största marknaden i världen för konsumtion och import av fiskeriprodukter.

För frågor, kontakta:
Jenny Fors, fiskepolicyansvarig WWF, 070-513 77 64
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 0706 - 29 10 77