Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Gör Haiti skuldfritt

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 09:52 CET

Avskriv Haitis skulder. Den uppmaningen får finansminister Anders Borg och biståndsminister Gunilla Carlsson i ett brev  från Hela Världen, Svenska kyrkan.

 – Vi uppmanar Sverige att i IMF och Interamerikanska utvecklingsbankens styrelser nu arbeta för att skulderna till dessa institutioner skrivs av, säger Erik Lysen, policychef på Hela världen, Svenska kyrkan arbete.

Idag uppgår Haitis utlandsskuld till 890 miljoner dollar, detta trots att 1,2 miljarder tidigare skrivits av. Hälften av dessa fodringar är till just till IMF och Interamerikanska utvecklingsbanken. Landet kommer att behöva betala 100 miljoner dollar till dessa institutioner de närmaste fyra åren – om inte skulderna skrivs av. Men det är pengar som landet inte kan uppbringa efter den senaste jordbävningen eftersom hela den ekonomiska och sociala infrastrukturen är sönderslagen.

-  Haiti behöver nu använda alla knappa resurser för den svåra återuppbyggnaden av landet.  Utlandsskulden är inte hållbar och långivarna vet att Haiti inte kommer att ha pengar för att betala amorteringar och räntor framöver.

 Efter jordbävningen har IMF beviljat Haiti ett utökat lån på 100 miljoner dollar, som dessutom är kopplade till gamla krav på att landet måste höja elpriserna, frysa löneökningar och bekämpa fattigdomen.

 – Det är inte nya lån som Haiti behöver. Landet behöver gåvobistånd, fortsätter Erik Lysén. Vi uppmanar därför Sverige att använda sitt inflytande för att IMF skriver av sina fordringar på Haiti och att det finansieras med IMFs egna resurser.

 Under lång tid har Svenska kyrkan genom kyrkornas internationella allians, ACT , stöttat Haiti, både vid naturkatastrofer och långsiktigt utvecklingsarbete. ACT fanns på plats när jordbävningen inträffade och har nu inlett en stor humanitär insats.

 Stöd Hela världen, Svenska kyrkans arbete: Pg 90 01 22-3, Bg 900-1223 eller sms:a ordet ”Haiti” till 72 950 för att ge 50:- till katastrofarbetet på Haiti.

 

 

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete gör insatser för att utsatta människor ska få ett bättre och värdigare liv, överallt på jorden. Arbetet sker genom långsiktigt utvecklingssamarbete, katastrofhjälp och påverkansarbete tillsammans med partner i ca 50 länder.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete