Vänsterpartiet

Gör inte skillnad på kvinnor i sexköpslagen

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 13:43 CET

Vänsterpartiets rättspolitiske talesperson, Lena Olsson, tror inte på förslaget att göra skillnad på kvinnor i sexköpslagen. Att skärpa straffet enbart för de män som köper sex av offer för människohandel är att samtidigt säga att det är mer okej att köpa sex av andra kvinnor.

Åklagare som arbetar med människohandelsbrott har nyligen krävt att män som köper sex av kvinnor som misstänks vara offer för människohandel ska få ett strängare straff. Vänsterpartiet vill istället att sexköpslagen skärps för alla köpare och oavsett brottsoffrets status.

- Idag ger brott mot sexköpslagen samma straff som snatteri, alltså normalt böter. Därför ser jag gärna en skärpning av lagen. Men jag tror inte på att dela upp brottsoffer i olika kategorier. Att skärpa straffet enbart för de män som köper sex av offer för människohandel är att samtidigt säga att det är mer okej att köpa sex av andra kvinnor, säger Lena Olsson, rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

- Alla människor som lever i prostitution är lika skyddsvärda. Och samhällets stöd måste bli bättre, oavsett anledningen till prostitutionen. Vi får inte heller glömma bort att det är mäns efterfrågan på sexuella tjänster som är grundproblemet i sexslavhandeln, säger Lena Olsson (V).

Vänsterpartiet vill bygga upp ett nationellt resurscenter mot prostitution i likhet med det som finns i Norge. Ett resurscenter ska ha i uppgift att ta emot och stötta människor som söker vägar ut ur prostitutionen. Resurscentret ska även arbeta med kunskapsspridning och information gentemot myndigheter och yrkesgrupper som i sin verksamhet möter människor i prostitution.

För mer information kontakta:
Lena Olsson (V), riksdagsledamot i justitieutskottet, 070 – 376 04 09
Vänsterpartiets presstjänst, 070 – 620 00 64