Vänsterpartiet Storstockholm

Gör jämställdhetsanalys av Stockholms verksamheter

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 15:03 CET

I en motion som behandlas på kvällens kommunstyrelse har (V) i Stockholms stad krävt en återkommande jämställdhetsanalys av kommunens alla verksamheter. Som uppföljning bör staden årligen upprätta ett kommunalt jämställdhetsbokslut, från och med kalenderåret 2012. Arbetet med jämställdhetsanalysen ska sedan regelbundet rapporteras till stadens personal- och jämställdhetsutskott så att arbetet med jämställdheten i Stockholm får det fokus som krävs för en jämställd stad.

Föredragande borgarrådet vill dock inte se den ojämnställda verkligheten, utan nöjer sig med att hänvisa till lagens krav och att arbetet med jämställdhet är integrerat i stadens styrsystem. Rapporten ”På rätt väg” 2011:3 från Länsstyrelsen i Stockholms län visar att det nuvarande arbetet med strategin för att motverka skilda levnadsvillkor för män och kvinnor i Stockholms län inte har fungerat särskilt väl. Stockholm har idag en extremt könsuppdelad arbetsmarknad, inte minst bland kommunens egna anställda. Inom till exempel hemtjänsten arbetar huvudsakligen kvinnor med tunga ansvarsfulla jobb och låg lön. I skolan behandlas pojkar och flickor olika, de flesta fritidsgårdar domineras av killar, besparingar inom socialtjänsten drabbar arbetet med mäns våld mot kvinnor.

-          Med så tydliga brister i Stockholms jämställdhet finns det inga hållbara argument för att inte prioritera jämställdhetsrapporter på samma sätt som t.ex. miljörapporter görs idag, säger Ann-Margarethe Livh, gruppledare (V).

 

-          Med en jämställdhetsanalys skulle vi få svart på vitt hur Stockholms stad idag arbetar för att utöka jämställdheten. Det är viktigt att tala om jämställdhet, men för att något verkligen ska ske krävs konkreta reformer, säger Ann-Margarethe Livh.

 

 

 

För mer info:
Ann-Margarethe Livh 076 12 29 103

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på www.stockholmsvänstern.se