Hungerprojektet

Gör jämställdhetspolitiken tjejkunnig!

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 08:37 CEST

Idag, på den internationella flickadagen, uppmanar Flickaplattformen regeringen att säkerställa att flickors erfarenheter tas tillvara på i det fortsatta arbetet för att nå de jämställdhetspolitiska målen.

För några veckor sedan presenterade regeringen två viktiga insatser för ökad jämställdhet - att en jämställdhetsmyndighet bildas och att en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor presenteras senare i höst. Två åtgärder som är oerhört viktiga, men som för att lyckas behöver inkludera flickors röster, erfarenheter och lösningar.

Genom vår kampanj Tjejkunnig får vi dagligen inblick i hur unga som identifierar sig som flickor upplever sin vardag. Återkommande är upplevelser av att diskrimineras och att inte bli lyssnad på. Jämställdhetspolitiken behöver bli mer tjejkunnig för att kunna tackla de stora utmaningar unga kvinnor och flickor möter i sin vardag, säger Liinu Diaz Rämö projektledare för Flickaplattformen.

Genom kampanjen Tjejkunnig har Flickaplattformen samlat in erfarenheter och berättelser om hur det är att vara tjej i Sverige idag. Berättelserna och erfarenheterna som kommit in under kampanjens första år handlar om allt ifrån rädsla att utsättas för kränkningar och sexuella trakasserier i skolan, till pressen av att ständigt behöva leva upp till samhällets skeva ideal.

Sammanställningen av Tjejkunnig visar att:

  • Var femte svar handlar om rädslan för att gå ute själv om natten.
  • Var åttonde deltagare lyfter problemet med skeva kroppsideal.
  • En av fem som deltagit i Tjejkunnig lyfter vikten av att mens ska kunna diskuteras utan att det upplevs som tabubelagt.
  • En av fyra av de som hör av sig uttrycker en rädsla för eller erfarenhet av att bli utsatt för sexuella övergrepp.

För att få bukt med dessa problem behöver den nya jämställdhetsmyndigheten och strategin mot mäns våld mot kvinnor utgå ifrån ett flickaperspektiv, ett intersektionellt perspektiv och arbeta i nära dialog samarbete med civilsamhället. Idag skriver Flickaplattformen en debattartikel där de uppmanar regeringen att arbeta utifrån ett flickaperspektiv, ett intersektionellt perspektiv och ha en nära dialog med civilsamhället. Här kan du läsa artikeln.

Om Flickaplattformen:

Flickaplattformen är samlingspunkten för aktörer som arbetar med att förbättra och stärka unga tjejers position i samhället. Tillsammans gör vi större skillnad och skapar förändringar för ett samhälle fritt från förtryck och diskriminering. Flickaplattformen är ett treårigt projekt som finansieras av Svenska Postkodlotteriet och drivs av Hungerprojektet och Make Equal.

Kontaktuppgifter för kommentarer/intervjuer:

Liinu Diaz Rämö, projektledare Flickaplattformen.

0739957151 //liinu@flickaplattformen.se

Hungerprojektet är en global, ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som driver utvecklingsprogram för att avskaffa kronisk hunger och fattigdom i världen. Organisationen är verksam i Afrika, Latinamerika, Indien och Bangladesh och har sitt globala sekreteriat i New York. Organisationen har konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. Hungerprojektet följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto. Mer om Hungerprojektet: www.hungerprojektet.se och www.thp.org