Klimatkommunerna

Gör klimatstrategin levande

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 10:49 CEST

Vikten av att ha en bra klimatstrategi kan inte nog understrykas. Idag har de flesta kommuner något dokument med mål och åtgärder för energieffektivisering, minskade transporter och hållbara städer. Samtidigt saknar ibland dokumentet en tydlig förankring i den kommunala organisationen. Ett sätt att råda bot på det är att se till att ha en bred process när man tar fram eller uppdaterar sin klimatstrategi, där många aktörer kan engagera sig.

- Ta gärna med både politiker och tjänstemän från flera olika förvaltningar och kommunala bolag. Det är de som ska genomföra åtgärderna sen och får man vara med från början så skapar det direkt en känsla av ägandeskap och ökar chanserna att lyckas få uppnå resultat och nå målen, säger Linda Scott Jacobsson, projektsamordnare på föreningen Klimatkommunernas kansli.

Klimatkommunerna har flera bra verktyg på sin hemsida som är fria att använda av alla kommuner. Dels finns en processguide och en dokumentguide som vägleder kommuner i hur man tar fram en klimatstrategi och hur dokumentet se ut. Det finns också en lathund för växthusgasinventering. Det finns också en internationellt framtagen utbildningsplattform som heter Covenant CapaCITY där kommuner har möjlighet att fördjupa sig i olika ämnen som transporter, upphandling, byggnader och intressentsamverkan. Plattformen är gratis men kräver att man registrerar sig.     

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokal klimatarbete.

www.klimatkommunerna.se