Centerpartiet i Västra Götaland

Gör om Västtrafiks biljettsystem!

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 12:26 CEST

-Västtrafiks biljettsystem är felkonstruerat, uppmuntrar till fusk och leder till att Västtrafik förlorar intäkter. 

Det menar de båda centerpartisterna Elving Andersson och Kristina Jonäng. 

-Vid flera tillfällen har jag noterat att anställda vid Västtrafiks egna försäljningsställen eller ombud för Västtrafiks biljettförsäljning uppmanar resenärer att köpa nytt Västtrafikkort, istället för att ladda om kortet vid ett minussaldo, berättar Kristina Jonäng, (c) som är ledamot i regionstyrelsen i Västra Götaland. 
- Om ett sådant beteende uppmuntras av Västtrafiks egen personal är det allvarligt och det medverkar till den dåliga ekonomin i bolaget, säger Elving Andersson, (c) som redan denna veckan ska ta upp frågan i Västtrafiks styrelse. 

Det är vida känt att Västtrafiks biljettsystem är krångligt och just nu diskuteras en ny pris- och sortimentstrategi. Biljettsystemet måste förenklas och göras mer attraktivt för resenärer som åker tex 2-3 dagar i veckan och som kan vara beredd att åka kollektivt 4-5 dagar i veckan med ett mer förmånligt biljettsystem. 

Men nu menar Elving Andersson och Kristina Jonäng att nuvarande system också måste ses över för att minska risken för att laddningsbara kort med minussaldo slängs i stället för att laddas på nytt. 
- Det verkar som Västtrafik har ett biljettsystem som är felkonstruerat i grunden, menar Kristina Jonäng, (c). 
- Vi har inte råd med denna typ av förluster i kollektivtrafiken. Biljettsystemet måste vara fritt från konstruktioner som uppmuntrar till fusk. Kollektivtrafiken ska vara effektiv och punktlig. Det förutsätter att vi har ett biljettsystem som är enkelt, förmånligt och inte har luckor som skapar osäkerhet för resenärer, poängterar Elving Andersson. 
- Alla som reser med Västtrafik ska känna att biljettsystemet är tillförlitligt. Annars kommer resenärerna att tveka att resa kollektivt, vilket är tvärt emot alla målsättningar, avslutar Kristina Jonäng.