Fazer Bageri

Gör rågbröd barn friskare?

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 08:48 CET

Fazer och Stiftelsen för livsmedelsforskning ger stipendium för forskning om råg i barns kost

Enligt näringsrekommendationerna borde andelen fiberhaltiga fullkornsprodukter i kosten ökas. Den stora utmaningen är få barn att lära sig hälsosamma matvanor och sedan fortsätta med dem livet igenom. Det stipendium på 10 000 euro som Stiftelsen för livsmedelsforskning utlyste i december 2005 har beviljats för en undersökning som leds av Åbo universitet och som har som mål att utveckla kostupplysningen för barn. Stipendiet är en del av det belopp som Fazer i samband med sitt 110-årsjubileum donerade för livsmedelsforskning.

Under de senaste tjugo åren har antalet överviktiga barn, beroende på åldersgrupp, fördubblats eller t.o.m. tredubblats. Också barn och ungdomar har börjat få diabetes av typ 2. Feta barn blir ofta feta vuxna och har höjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar och andra kroniska sjukdomar. Fazer vill understöda hälsosamma matvanor hos barn och ungdomar. På Fazers önskemål har Stiftelsen för livsmedelsforskning av den jubileumsdonation som stiftelsen fick ta emot vid Fazers 110 års jubileum beslutat bevilja ett stipendium på 10 000 euro för forskning som gäller kostupplysning för barn i södra Österbotten. I forskningsgruppen ingår professor Raija Tahvonen från Åbo universitet (Utvecklingscentret för funktionella livsmedel/EPANET), professorn i konsumentbeteende Harri Luomala från Vasa universitet (EPANET) och forskarstuderande Sofia Eklund från Åbo universitet.

Professor Raija Tahvonen, som leder forskningen, sammanfattar problemet så här: "Vad är det för fel på kostupplysningen? De flesta vet vad man borde äta men tillämpar ändå inte sina kunskaper i praktiken. Denna undersökning är en del av en större helhet, där vi undersöker effekten av olika metoder för kostupplysning och utgående från resultaten utvecklar nya koncept och material."

Förebyggande projekt "Friska barn" i södra Österbotten

I södra Österbotten pågår ett projekt för förebyggande av typ 2-diabetes "Friska barn". Det är en del av utvecklingsprogrammet för bättre vård och prevention av diabetes (DEHKO 2000-2010). Projektets mål är att effektivt påverka barns och ungdomars mat- och motionsvanor. Inom detta område finns två utmärkta förutsättningar för att undersöka barns och ungas rågkonsumtion: konsumtionen av rågbröd är liten och det pågår ett projekt för kostupplysning i skolor och daghem.
En del av Fazers näringspolitik och programmet Råg by Fazer

Stipendiet stöder Fazer Bageris treåriga program Råg by Fazer, som har som mål att uppmuntra finländarna att äta mera rågbröd och öka kunskapen om rågens näringsmässiga egenskaper. Fazer Bageri är föregångare inom sin bransch när det gäller bakning av rågbröd och forskning om rågens hälsosamma egenskaper. Information och kunnande som samlats under en lång tid har sammanställts inom programmet Råg by Fazer.

Fetma kan liksom många andra hälsorisker minskas betydligt genom en hälsosam diet, i vilken ingår fullkornsrågbröd. "Enligt vår näringspolicy, som nyligen färdigställdes, försöker vi öka konsumtionen av råg- och fullkornsbröd, särskilt bland barn och ungdomar. Vi tror att denna forskning kommer att ge oss värdefull information om de faktorer som påverkar konsumtionsvanorna när det gäller rågbröd", säger Fazer Bageris forsknings- och utvecklingsdirektör Sampsa Haarasilta.

En expertjury väntar sig kunskap som går att tillämpa i praktiken

Den expertjury på fem personer som bedömt förslagen till forskningsteman konstaterade att det faktum att detta forskningsprojekt har bakgrundsstöd i två vetenskapsområden innebär en så stor fördel att projektet kan förväntas producera kunskap som är möjlig att utnyttja i praktiken. Inom den praktiska marknadsföringen är ju kunskap inom näringsvetenskap och marknadsföring nära sammankopplade. Detta gör forskningen ännu mer intressant och aktuell, liksom också att rågbröd i denna undersökning granskas i relation till andra bröd och i relation till barnens måltider som helhet eller deras val av mellanmål. I expertjuryn ingår direktör Mikael Fogelholm, UKK-institutet, ombudsman Seppo Heiskanen, Stiftelsen för livsmedelsforskning, professor Pirjo Laaksonen, Vasa universitet, marknadsföringsforskare Vaula Norrena, Valores Consult och professor Kaisa Poutanen, VTT Bioteknik.


Tilläggsuppgifter
Fazer Bageri
Sampsa Haarasilta, forsknings- och utvecklingsdirektör
tfn 020 555 3393, 040 5513659

Stiftelsen för livsmedelsforskning
Seppo Heiskanen, ombudsman
tfn 09-148871

Åbo universitet
Professor Raija Tahvonen
tfn 06 4210040, 040 7081073
Uppgifter om projektet Dehko 2D, i södra Österbottens sjukvårdsdistrikt
finns på adress http://www.diabetes.fi/sivu.php?artikkeli_id=1490#6
Fazer-koncernen

Fazer-koncernen fick sin början när familjeföretaget Fazer grundades år 1891. Idag erbjuder Fazer-koncernen måltidstjänster, bageriprodukter och konfektyr och har affärsverksamhet i nio länder. Verksamheten baserar sig på kundfokusering, utmärkt kvalitet och samarbete. Till koncernen hör tre divisioner: Fazer Amica, Fazer Bageri och Candyking, som erbjuder smakupplevelser i sina respektive branscher. Fazer Amica är det ledande företaget inom måltidstjänster i Norden och Baltikum med uppgift att erbjuda god mat och kundanpassade servicelösningar. Företaget verkar i Norden, Estland och Lettland. Fazer Bageri tillverkar färska och läckra bageriprodukter i Finland, Sverige, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. Candyking är en föregångare inom lösgodisbranschen och marknadsledare i Norden och Storbritannien. Fazers viktigaste intressebolag är Nordens största choklad- och sockerkonfektyrbolag Cloetta Fazer. Fazer-koncernens omsättning år 2005 var 975 miljoner euro. Koncernens personal omfattar cirka 14 700 anställda.