Scanjet Systems

Gör rent dina tankar miljövänligt och konstnadseffektivt!

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 11:14 CEST

Tankrengöringsbranschen har förstått att det är viktigt att tänka på miljön och utvecklar alla maskiner med målet minsta möjliga miljöpåverkan. När kunderna moderniserar sin anläggning genom att investera i nya tankrengöringsmaskiner betalar investeringen sig ofta inom några få månader! På Processteknikmässan 2010 kommer besökarna får möjlighet att själva se hur de kan minska både kostnader och miljöpåverkan.

Det är viktigt att vi inom tankrengöringsbranschen ger våra kunder möjligheten att minska utsläppen kraftigt genom att minska användningen av vatten och rengöringsmedel i tvättprocessen. Självklart skall tvättkvalitén bibehållas, vilket görs genom intelligenta munstycken som ger större påverkan på tankväggen än vad traditionella munstycken gör. I och med den minskade förbrukningen minskar kunderna även sina kostnader för vatten och utsläpp – en trevlig bieffekt!


Scanjet’s maskiner ger kraftig påverkan på smutsen i tanken, samtidigt som tiden för tvättcykeln kan kortas ned avsevärt. Även här får vi en besparing i form av minskad tid då tanken inte kan användas på grund av rengöringsprocessen. Beroende på process finns tankrengöringsmaskinerna antingen med intern eller extern drift, det vill säga växlarna inne i maskinen i tanken eller utanför ovanpå tanken.

De nyaste produkterna på marknaden inom sanitär process är Scanjet’s Bio-serie, där maskinen Bio 25 är paradprodukten. Den har en unik självrengörande design samtidigt som den miljövänligt tvättar rent tankar upp till 28 meter i diameter. Bio 25 kan även användas inom icke-sanitära processer, så som i pappers- och massaindustrin och bränsleindustrin.

Scanjet Systems ser till att dina tankar rengörs miljövänligt och kostnadseffektivt. Vi har maskiner som passar till bränsletillverkning, pappers-&massaindustrin, mattillverkning och dryckestillverkning.