Miljöpartiet de gröna

Gör Slite till nödhamn (mp-fråga till minister om Nordstream)

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 14:55 CEST

Hej, här kommer en rykande färsk fråga om Nordstream från Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson Karin Svensson Smith som vill att hamnen i Slite blir nödhamn för Östersjön. Hon vill att infrastrukturminister Åsa Torstensson tar ett statligt ansvar i samband med att Nordstream rustar upp Slites hamn.

Karin Svensson Smith kan nås på 0703-43 95 15.

med vänliga hälsningar,

Mattias Bengtsson
Vik Presschef
Miljöpartiet de Gröna
Riksdagen
100 12 Stockholm
Tel: 08-786 45 79
Mobil: 0736-27 53 83
Fax: 08-786 53 75
E-post: mattias.bengtsson@riksdagen.se
http://www.mp.se


__________________Fråga till Åsa Torstensson

Statligt ansvar för nödhamn i Slite

Inom några år beräknas Östersjön ha ca 100000 fartygspassager årligen. Mycket stora mängder olja transporteras från Ryssland via Östersjön. Förutom avsiktliga utsläpp från båtarna finns det även en väsentlig risk för en större olycka. Östersjön är klassat som särskilt föroreningskänslig. Det gäller att vi gör allt för att förhindra att en katastrof men också att vi är väl förberedda när om den skulle inträffa.

I dagsläget finns det i Östersjön inte en enda nödhamn som är speciellt utrustad för att ta emot båtar som hamnat i problem. Ansvarsfördelningen mellan kommunernas räddningstjänster och andra inblandade aktörer är oklar. Detta i kombination med att det inte finns någon erforderlig bogserbåt förrän våren 2008 är ett mycket stort problem med tanke på den intensiva och ökande fartygstrafiken. Slite skulle med sitt strategiska läge både i förhållande till var det finns risk för olyckor och vilka områden som är känsliga var en lämplig lokalisering. En uppgradering av Slite hamn bör i så fall även inkludera att den kan fungera som reservhamn till Visby när båtarna inte kan gå iland där.

Det borde vara ett offentligt ansvar och vara beroende av att konsortier som Nordstream (som vill bygga en gasledning i Östersjön) erbjuder sig att stå för finansieringen.

Mot bakgrund av ovanstående undrar jag om infrastrukturministern är beredd att ge Sjöfartsverket i uppdrag att ordna med en nödhamn eventuellt placerad i Slite?Med vänlig hälsning
Karin Svensson Smith riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Riksdagen 100 12 Stockholm
0703/43 95 15
08/786 40 28