Huddinge kommun

Gör Södertörns högskola till universitet

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 11:00 CEST


Idag uppvaktar Stockholms läns landsting, tillsammans med Huddinge kommun och länsstyrelsen, Utbildningsdepartementet med anledning av att Södertörns högskola har ansökt om att utnämnas till universitet.

Södertörns högskola uppfyller väl de kriterier och krav som regeringen satt upp för universitetsstatus. Högskolan arbetar intensivt med forskning inom flera profilområden och har både omfattande grundutbildning och kurser på mer avancerad nivå. Idag studerar 12 000 studenter på Södertörns högskola. Inför 2009- 2011 planeras fortsatt expansion med 1 500 nya studieplatser.

Att göra Södertörns högskola till universitet kommer att bidra till att konkurrenskraften i hela stockholmsregionen stärks. Frågan måste därför upp på regeringens agenda och Södertörns högskola måste få sin ansökan behandlad av Högskoleverket.


Catharina Elmsäter-Svärd (m), finanslandstingsråd Stockholms läns landsting
Ingela Nylund Watz (s), oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting
Bo Trygg (m), kommunstyrelsens ordförande Huddinge kommun
Ann Marie Högberg, (s) oppositionsråd, Huddinge kommun
Per Unckel, landshövding Stockholms län

För mer information:
Bo Trygg (m), kommunstyrelsens ordförande Huddinge kommun
Mobil:0708-789 908

Ann Marie Högberg, (s)oppositionsråd, Huddinge kommun.
Mobil 0708 - 79 00 93