Stockholms Läns Landsting

Gör SÖS till kvinnosjukhus (kd)

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 15:15 CET

- Idag är alla sjukhus ”manssjukhus,” givet hur vården prioriteras mellan könen. Därför vill vi göra Södersjukhuset till ett profilerat kvinnosjukhus. Det säger Maria Larsson, vice partiordförande för Kristdemokraterna och Stig Nyman, landstingsråd och gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting.

- Det är inte acceptabelt att kvinnor får sämre sjukvård än män. Vi vill ha en förändring och då är det dags för radikala beslut. Med Södersjukhuset som kvinnosjukhus skulle förutsättningarna skapas för att få de kunskaper om kvinnors samlade sjukvård som idag saknas och som leder till att kvinnor får sämre vård än män.

- Ett kvinnosjukhus kan samla de resurser som krävs för att vidareutveckla forskning på kvinnosjukdomar och de kvinnliga aspekterna av våra stora folksjukdomar. En sådan samling behövs för att skapa nödvändiga nätverk mellan olika forskargrupper och kliniker. Med ett nationellt centrum för kvinnosjukvård går det inte längre att blunda för alla de fakta och samband som gör att kvinnor får sämre vård än män.

- Det kan vara början på en kvinnovårdsrevolution, avslutar Maria Larsson (kd) och Stig Nyman (kd) sitt uttalande.

För mer information:
Maria Larsson
Vice partiordförande
tel. 08-786 48 10
mobil. 070-343 95 84

Stig Nyman
Landstingsråd
tel. 08-737 42 73
mobil. 070-372 34 05

Niclas Thorselius
Pressekreterare för riksdagskansliet
08-786 56 80
076-527 25 70

Jan Fjellstedt
Pressekreterare för landstingskansliet
tel. 08-737 41 51
mobil. 070-737 41 51