Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stadshus

Gör Stadshuset tillgängligt för alla

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 08:49 CEST

Alla människor ska ha samma demokratiska rätt att ta del av Stadshusets aktiviteter.
Men idag kan till exempel inte rullstolsburna kan inte ta sig upp på kommunfullmäktiges åhörarläktare eller delta i visningar i Stadshuset huset då ramper med mera fungerar dåligt.Nu kräver miljöpartiet i en motion att Stadshuset görs tillgängligt för alla:
-Ta fram en ny plan med åtgärder, fortfarande utestängs flera grupper människor från att delta i den demokratiska processen när de inte ens tar sig upp på åhörarläktaren, säger Ylva Wahlström (MP) .

Trots att bristerna, som framkom i en fyra år gammal genomgång, skulle ha varit åtgärdade inom ett år har ännu inget hänt. Till exempel finns inga sk taktila skyltar, som synskadade kan läsa med fingrarna.
- Det är bara politisk vilja som krävs för att Stadshuset ska kunna göras tillgängligt för alla. Ingen ska behöva be om hjälp eller känna sig osäkra på att kunna ta sig fram när de besöker Stadshuset, säger Stefan Nilsson (MP).


För kommentarer: Stefan Nilsson 0702- 92 04 21 och Ylva Wahlström 0708-65 29 06

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Stockholms stadshus, Ragnar Östbergs plan 1, 105 35 STOCKHOLM
08-508 29 000 (växel)


Pressek Anna Norberg 0761- 22 97 97

Läs mer om grön politik: www.mp.se/stockholmsstad