Kävlinge kommun

Gör vardagen tryggare för många seniorer

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 12:05 CEST

Under två år har Räddningstjänsten Syd tillsammans med Malmö stad och Kävlinge kommun jobbat med ett gemensamt projekt för att stärka brandskyddet för äldre som bor kvar hemma. Ett nytt arbetssätt har tagits fram som införts i kommunernas ordinarie verksamhet. 

– Vi har åstadkommit mer än vi vågade hoppas på. Jag är imponerad över hur kommunerna tagit till sig arbetssättet och utökat sitt arbetsområde och ansvar. Jag är också stolt över hur vi inom Räddningstjänsten Syd börjat jobba mer riktat mot målgruppen seniorer. Vi kan verkligen säga att vi gör skillnad, säger Monica Bengtsson, projektledare på Räddningstjänsten Syd.

Äldre är överrepresenterade i olycksstatistiken, även när det handlar om dödsbränder. Trygghet i hemmet är ett brett område. Ofta ser man över behov av halkskydd, hemtjänst och trygghetslarm. Men det är inte lika naturligt att förstärka brandskyddet. Med åldern kan hörsel och syn försämras, många får minskad rörlighet och ibland blir man mer glömsk. Samtidigt föredrar många att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Då är det viktigt att även anpassa brandskyddet efter sin livssituation.

Bakgrunden till projektet är ett uppdrag för Räddningstjänsten Syd att i samverkan med kommunerna ta fram en arbetsmetodik för att stärka brandskyddet för äldre som bor kvar hemma. Projektet har varit ett samarbete mellan Räddningstjänsten Syd, stadsdelen Rosengård i Malmö samt Kävlinge kommun.

Stort engagemang i Kävlinge och Rosengård

Ett nytt arbetssätt har tagits fram i form av en checklista som går igenom den boendes situation och förmåga att upptäcka, agera och sätta sig i säkerhet vid händelse av brand. Vanliga brandrisker, förebyggande beteende och åtgärder är också delar av materialet. Vårdpersonal i Kävlinge samt Rosengård i Malmö har fått utbildning i att använda checklistan och den ingår nu som en del i deras arbete.

Räddningstjänsten Syd har inom sin organisation bildat seniorgrupper som genomför anpassade hembesök enligt samma arbetssätt med samma checklista. Hembesöken genomförs i nära samarbete med medlemskommunerna där ett brett nätverk börjat växa fram (Malmö, Lund, Eslöv, Burlöv och Kävlinge). Arbetssättet och checklistan i sin helhet har dessutom lyfts in i den nationella publikationen från MSB ”Brandsäker bostad för alla: vägledning för individanpassat brandskydd” och ett nytt utbildningsmaterial har tagits fram under namnet ”Brandskydd för seniorer” som ska ingå i Räddningstjänsten Syds utbildningsutbud.

Men det slutar inte där

Under projektet har två av fem kommuner inom Räddningstjänsten Syds geografiska område varit engagerade. Nu fortsätter förankringen i de andra kommunerna och deras vård- och omsorgsverksamheter samt i samtliga stadsdelar i Malmö.

– Vi kommer löpande att följa upp hur projektet och arbetssättet lever vidare så att det fortsätter växa tills det är infört i alla våra medlemskommuner, säger Monica Bengtsson.

Kontaktpersoner vid frågor eller för mer information:

Räddningstjänsten Syd, Rima Hassel, distriktschef i Kävlinge, 046-540 46 71 eller rima.hassel@rsyd.se

Kävlinge kommun, Ann-Louise Christensen, hemvårdschef, 046-73 96 31 eller ann-louise.christensen@kavlinge.se 

Malmö stad, stadsdelen Rosengård, Ann-Kristin Isgren, sektionschef, 040-34 50 04 eller ann-kristin.isgren@malmo.se.  

Kävlinge kommun har nära 30 000 invånare, och är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här ryms det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas. Välkommen att upptäcka och utforska Kävlinge kommun!