Miljödepartementet

Göran Bengtsson utreder Boverkets verksamhet

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 11:30 CEST

Göran Bengtsson har idag utsetts till särskild utredare för att göra en fördjupad prövning av Boverkets verksamhet.

Göran Bengtsson är Länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Han har varit verksam inom olika delar av samhället och har en mångårig erfarenhet av att utveckla offentliga organisationer.

Göran Bengtsson ska analysera Boverkets verksamhet, resurser och resultat och, mot bakgrund av en omvärldsanalys, belysa behovet av att förändra myndighetens verksamhet när det gäller inriktning, mål och prioriteringar. Möjliga rationaliseringar och effektiviseringar ska belysas, liksom eventuella behov av förändringar i Boverkets ansvar och regeringens styrning av verksamheten.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 31 maj 2009.Kontakt:
Mattias Johansson
Pressekreterare
08-405 22 69
070-950 22 45

Maria Ulfvarson Östlund
Dep.sekreterare
08-405 22 74
073-815 22 74