SOS Alarm Sverige AB

Göran Bertilsson förstärker SOS Alarm inom Brand och Räddning

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 17:18 CET

Den 20 november tillträder brandingenjör Göran Bertilsson en tjänst inom kompetensområdet Brand och Räddning vid SOS Alarms huvudkontor i Stockholm. Göran Bertilsson ska bl a arbeta med ett treårigt kvalitets- och utvecklingsprogram som tagits fram i samråd med Sveriges kommuner och landsting samt merparten av landets kommunala räddningstjänster.

Göran Bertilsson, som för SOS Alarms räkning ska arbeta i de sydligaste länen med SOS-centralen i Malmö som utgångspunkt, kommer närmast från Larm och Ledning vid Helsingborgs brandförsvar. Där har han i fem år arbetat som teamledare. Innan dess arbetade han i 15 år vid Lunds brandförsvar.

- Göran Bertilsson har ett omfattande kontaktnät som gagnar samarbetet mellan SOS Alarm och räddningstjänsten, säger Nils-Erik Norin, ansvarig för 112 och Räddning vid SOS Alarm.

Information: Göran Bertilsson, 070-212 85 24, eller Nils-Erik Norin, 070-521 13 16.Incitera AB - ett informationsföretag
www.incitera.se