Independent Living Institute Assistanskoll

Göran Fredriksson på Vårdföretagarna intervjuas om undantag från Arbetstidslagen för personliga assistenter

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 10:38 CET

I det ordinarie arbetsschemat medger Vårdföretagarnas kollektivavtal att en assistents arbetstid fördelas inom en sexmånadersperiod, där dygnsvila och veckovila kan kortas ner till nio, respektive 24 timmar.
På en tjänsteresa tillsammans med den assistansberättigade kan assistentens dygns- och veckovila helt skjutas upp förutsatt att det kompenseras med motsvarande ledig tid före eller efter resan.

Undantag från Arbetstidslagen, ATL, i ordinarie schema

I Vårdföretagarnas kollektivavtal i Bransch personlig assistans har man sedan 2008 kunnat göra undantag från ATL dels i den assistansberättigades ordinarie schema och dels vid tjänsteresor när den assistansberättigade reser inom eller utom landet. Enligt Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans, ska arbetstiden i det ordinarie schemat vara 40 timmar per vecka men kan inklusive övertid och jourtid vara högst 48 timmar i genomsnitt per sjudagarsperiod inom en begränsningsperiod på sex månader.
- Begränsningsperioden är maximalt sex månader i vårt avtal, inom den kan arbetstiden fördelas förutsatt att genomsnittet inte överstiger maximalt 48 timmar/vecka. Dygnsvilan får också kortas ner till nio timmar och veckovilan till 24 timmar.
Hur långa arbetspass är det möjligt att arbeta som assistent?
- 26 timmar om man lägger två 13-timmarspass intill varandra med dygnsvila däremellan, men då ska det finnas möjlighet att sova under en del av den tiden. Det ska alltså ingå jourtid i ett sådant arbetspass, assistenten kan inte vara vaken 26 timmar i sträck. 

Läs fortsättningen och hela artikeln på assistanskolls hemsida...

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans