Ultra Tan AB

Göran Hägglund har rätt om solarier

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 12:02 CET

Socialminister Göran Hägglund har uttalat att han är emot införandet av 18-års gräns för solarier. Det grundar sig i en sund inställning till lagar som inte fyller något syfte och en grundläggande tro på att människor faktiskt både kan och vill ta sina egna beslut. Men skälen till att nobba en 18-års gräns är många fler och starkare än så.

 

Bland annat säger gällande EU regelverk (EN 60335-2-27 som Sverige skrivit under) att solarier av den typ som vi har i Sverige och som är svagast i världen, främst är avsedda för hemmabruk och för användning av outbildade personer (”unskilled persons”).

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, grundar hela sin argumentation för en åldersgräns på IARC rapporten (International Agency off Research on Cancer) från 2009. Rapporten har som huvudtes att solen och solarier är lika vilket är helt logiskt eftersom UV-ljuset är exakt detsamma oavsett om det kommer från solen eller från ett solarium. Studerar man rapporten framgår dock att det inte finns några belägg för en ökad risk för hudcancer i solarium. Tvärtom pekar rapporten faktiskt på motsatsen.

IARC-rapporten innehåller 19 studier som gjorts på solarier och eventuell risk för hudcancer. Flertalet av dessa är gjorda på helt oreglerade solarier som är många gånger starkare än de vi har i Sverige. Trots detta visar hela 70 % av dessa 19 studier på ingen eller till och med minskad risk för att få hudcancer i solarier. Av de övriga studierna är flera gjorda på människor med hudtyp 1 (ljus/röd/keltisk) som helt avråds från att sola och av den anledningen alltid utesluts i denna typ av studier. En annan studie gjordes på svenska och norska kvinnor (Veirød et al) varav endast 2% hade solat i solarium! I en studie gjord av Philippe Autier (Lyon Fr.) avfärdas helt risken för hudcancer i solarier, men denna studie har inte tagits med alls, trots att forskaren själv varit tongivande i IARC rapporten. Att ledaren för IARC-gruppen, Adele Green, dessutom är betald av L’Oreal, en världskoncern som omsätter enorma belopp på just vår rädsla för UV-ljus, är förstås också intressant i sammanhanget.

Av ovan nämnda anledningar har IARC-rapporten av ett stort antal framstående forskare inom cancer och D-vitamin kallats ”förfalskad och hycklad” (spurious eng.). Rapporten måste därför nu, en gång för alla, helt avfärdas som argument för att reglera solariesolning.

I Melanomregistret kan man läsa att kvinnor i snitt är 59 år och män 62 år då de första gången behandlas för hudcancer och eftersom solarierna kom först på 1980-talet har dessa personer inte solat solarium som unga. Hudcancer är dessutom vanligast på benen hos kvinnor och på bålen hos män vilket visar att kvinnor gärna går i kjol och män med bar överkropp i solen på sommaren,  men i ett solarium solar man kroppen på det viset.

Att solarier ger ett bra D-vitamintillskott även vid moderat solning (10 min) är ett dokumenterat faktum och det visar att solarier har en roll att fylla när det gäller folkhälsan. Redan 2005 sa Professor Giovanucci vid Harvard University att för varje person som dör av hudcancer, dör 30 fler på grund av just brist på D-vitamin.

Människan har utvecklats för ett liv i solen och UV-ljus och D-vitamin är helt avgörande för ett friskt liv. UV-ljus är därför en folkhälsofråga som inte har något med SSM ´s övriga ansvar att göra och därför är det direkt olämpligt att SSM och Miljödepartementet hanterar denna fråga eftersom de inte kan överblicka de allvarliga folkhälsokonsekvenser som deras råd orsakar. I praktiken innebär det att SSM´s arbete faktiskt riskerar att öka ohälsan i samhället. I dag ökar D-vitamin relaterade sjukdomar snabbt i Sverige, exempelvis MS, diabetes, prostatacancer, bröstcancer samt psykisk ohälsa som Parkinson och Alzheimers. Även hos barn ser vi en oroande ökning av astma och diabetes som till del beror på dagens kontraproduktiva solråd. Beräkningar gjorda i Tyskland och USA visar att Sverige skulle kunna spara 27 miljarder om året i vårdkostnader om solråden ändras. Detta bör intressera vår socialminister Göran Hägglund som omgående borde kräva att UV-frågan flyttas till Socialdepartementet. Nuvarande myndighet har hanterat den i över 30 år och resultatet talar för sig självt.

Samhällsekonomiskt ska man inte heller glömma att solariebranschen faktiskt sysselsätter ca 2 000 personer varav många är unga invandrare och branschen har i vissa fall varit deras enda möjlighet till inkomst.

Socialministern kan även glädja sig åt ett stort folkligt stöd ute i landet för att nobba en 18-års gräns. En undersökning av Novus opinion gjord på uppdrag av på Svensk Solarieförening visar att hela 80 % av befolkningen är emot en åldersgräns på solarier och 90 % av befolkningen är övertygad om att det är nyttigt att sola när det sker med måtta.

 

En sammanställning av aktuell forskning finns i relaterat dokument

”Sola för hälsans skull"

 

För mer information Roland Laurent, sakkunnig på Svensk Solarieförening SSF, telefon 0492-164 20  mobil 0705-337 900  roland.laurent@ultratan.se