New Wave Group AB

Göran Härstedt och Torsten Jansson bildar bolag för gemensamma investeringar

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 09:09 CET

Göran Härstedt, blivande partner i Advokatfirman Lindahl och styrelseledamot i bl a New Wave Group AB (publ), och Torsten Jansson, VD och huvudägare i New Wave Group AB (publ), har via bolag bildat ett gemensamt bolag, Härstedt & Jansson Invest AB, för investeringar i olika bolag och projekt. Göran Härstedt och Torsten Jansson har även tidigare genomfört ett antal gemensamma investeringar, varvid den största gemensamma investeringen var i JC AB under 2004.

”Vi vill långsiktigt gå in i bolag som idag har en attraktiv värdering och som har en hög potential vid en konjunkturvändning” – säger Göran Härstedt. ”Med Torstens entreprenörsanda och vårt gemensamma företagskunnande samt mina administrativa och juridiska kunskaper kommer vi att bli att bra investeringsteam” – fortsätter Göran Härstedt.

”Vi ser många intressanta investeringsobjekt som är till salu idag och prisbilden är i många fall bra” – säger Torsten Jansson. ”Jag och Göran kompletterar varandra bra i investeringssammanhang och vi vill genom det gemensamma bolaget ytterligare förstärka vårt samarbete” – fortsätter Torsten Jansson.

För mer information
Göran Härstedt, tel. 0703-625611
Torsten Jansson, tel. 031-7128901