Folkpartiet

Göran Persson borde be om ursäkt för sitt ”bortglömda” vallöfte: 20 700 färre äldreboenden än utlovat

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:12 CEST

- Vi börjar bli vana vid att socialdemokraternas löften sällan uppfylls. Men häromdagen överträffade statsminister Göran Persson dock sig själv när han hävdade att han inte kan hitta socialdemokraternas svikna vallöfte från 2002 om att bygga 10 000 nya platser i äldreboenden (DN 15/10). Löftet återfinns i socialdemokraternas rapport ”Trygghet på ålderns höst”, men har inte hållits av Göran Persson. I stället för 10 000 nya platser har platserna i äldreboenden minskat med 10 700.

Det sa Erik Ullenhag, socialpolitisk talesman (fp), i samband med riksdagsdebatten om äldrevården på torsdagen.

- Allt fler äldre är oroliga för att inte få plats på ett äldreboende den dag de inte klarar sig själva hemma. Tyvärr är oron berättigad. 4 000 äldre i Sverige nekas äldreboende trots att de bedömts ha behov av det, ytterligare 2 000 har fått avslag för att det saknas ekonomiska resurser. Socialdemokraterna borde skämmas.

- För att öka antalet platser i äldreboenden föreslår folkpartiet att en ”Pengarna-i-handen-garanti” införs. Den som behöver vänta på äldreboende längre än vad som är skäligt, ska själv få förfoga över de pengar som en plats hade kostat. Pengarna ska kunna användas för att betala hushållstjänster, anpassningar av bostaden eller annat som i någon mån kan kompensera att man inte får den plats man har rätt till. Då sätts ekonomisk press på kommunen att se till att det finns platser i äldreboenden i tillräcklig omfattning.

- Göran Persson borde be landets äldre om ursäkt. Att först söka väljarnas mandat för att skapa fler äldreboenden, därefter svika vallöftet och slutligen faktiskt förneka att det givits är ett svårslaget rekord i förakt gentemot väljarna, sa Erik Ullenhag (fp).

Fakta:
I socialdemokraternas rapport ”Trygghet på ålderns höst” som släpptes inför valåret 2002 sades att ”I detta program presenterar vi vad vi vill göra för de äldre om vi får väljarnas förtroende den 15 september”. Ett av löftena är Vi vill bygga fler äldrebostäder. Genom att vi vill sänka byggmomsen från 25 till 6 procent skapas möjligheter att bygga ca 10 000 fler äldrebostäder”. Verkligheten är att under mandatperioden har antalet äldreboenden i Sverige minskat med 10 700.

Socialdemokraternas rapport bifogas.

___________________________________

Erik Ullenhag, riksdagsledamot (fp)
0708 - 13 67 18, erik.ullenhag@riksdagen.se

Niki Westerberg
Presschef (fp)
070 - 937 1525 / niki.westerberg@riksdagen.se

Bild på Erik för fri publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0275724540919

Besök gärna Eriks hemsida:
www.folkpartiet.se/ullenhag