Föreningen Skogen

Göran Persson och Eskil Erlandsson på Föreningen Skogens höstexkursion

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 08:41 CEST

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och Sveaskogs ordförande Göran Persson, besöker den 22 augusti de Sörmländska skogarna för att medverka i Föreningen Skogens höstexkursion. På programmet finns även experter från WWF, SLU, Skogforsk, Svensk Våtmarksfond med flera representerade.

Exkursionen äger rum den 22-23 augusti och är ett samarrangemang med Skogssällskapet. Under två dagar besöker vi Skogssällskapets fastigheter Selesjö och Dimbo i Katrineholmstrakten. Olika typer av mål för markägandet diskuteras och högaktuella branschfrågor debatteras.

Göran Persson är exkursionens inledningsvisionär och kommer dela med sig av sina tankar om och bedömningar av framtidens skogsbruk och branschens utmaningar.

Exkursionen är ett forum för skogssektorn att debattera aktuella frågeställningar och intressekonflikter. Riksdagspolitiker från Miljö- och Jordbruksutskottet finns representerade och vi avslutar med en politikerdebatt där, Johan Hultberg (M), Anita Brodén (FP), Irene Oskarsson (KD), Roger Tiefensee (C), Helena Leander (MP) Christina Karlsson (S) och Jacob Johnson (V) deltar.

Höstexkursionen är ett årligt arrangemang som genomförs av Föreningen Skogen på olika platser, tillsammans med olika samarbetsparter i Sverige varje år.  I år är exkursionen fullbokad och drygt 150 skogliga beslutsfattare kommer att finnas på plats.

Utöver riksdagspolitiker, näringslivsföreträdare, representanter från miljörörelsen och forskare medverkar Landsbygdsministern, Eskil Erlandsson för att berätta mer om regeringens politik och visioner för den svenska skogen.

Media är välkomna att vara med båda dagarna eller hoppa in på särskilt intressanta programpunkter. Program hittar du på www.skogen.se . För frågor kring tidschema, kartor och programinnehåll kontakta:

Gunilla Lidén

070 237 02 22

gunilla@skogen.se

För bättre vård av skogarna sedan 1882.