Statsrådsberedningen

Göran Persson presenterar regeringsombildning

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 14:36 CEST

Statsminister Göran Persson presenterar idag tre nya ministrar - stadsdelsnämndsordföranden i Stockholm Jens Orback, ombudsman Ibrahim Baylan och riksdagsman Sven-Erik Österberg. Fyra statsråd i den sittande regeringen får nya ansvarsområden samtidigt som departementens organisation görs om.

Följande förändringar sker:

Statsrådsberedningen
Vice statsminister blir tidigare finansminister Bosse Ringholm som också får ansvar för idrottsfrågorna.

Finansdepartementet
Finansminister och chef för finansdepartementet blir statsrådet Pär Nuder som också får ansvar för internationell ekonomi. Kommunal- och landstingsekonomi samt finansmarknadsfrågor:
Sven-Erik Österberg.

Justitiedepartementet
Integrations-, storstads- och jämställdhetsfrågor: Jens Orback.

Näringsdepartementet
Näringsminister och chef för näringsdepartementet blir tidigare utbildningsminister Thomas Östros.

Miljödepartementet
ombildas till ett miljö- och samhällsbyggnadsdepartement och tillförs ansvar för samhällsbyggnads-, bostads- och energifrågor. Statsrådet Mona Sahlin blir departementschef med ansvar för bostads- och energifrågor. Statsrådet Lena Sommestad ansvarar för miljöfrågorna.

Utbildningsdepartementet
omorganiseras till ett utbildnings- och kulturdepartement. Chef för departementet blir tidigare näringsminister Leif Pagrotsky som får ansvar för kultur, högre utbildning och forskning. Ansvarig för gymnasie- och grundskola blir Ibrahim Baylan.

Tillfälligt pressansvariga hos de nya ministrarna:

För Jens Orback: Jan Larsson 08- 405 48 92, 070-593 34 12
För Ibrahim Baylan: Anna Helsén, 405 48 58, 070-698 48 58
För Sven-Erik Österberg: Johanna Hållén, 08-405 33 26, 070-524 33 26

Kontakt
Jan Larsson
Presschef
08-405 48 92
070-593 34 12

Anna Helsén
Pressekreterare
08-405 48 58
070-698 48 58


Tillfälligt pressansvariga hos de nya ministrarna:

För Jens Orback: Jan Larsson 08- 405 48 92, 070-593 34 12
För Ibrahim Baylan: Anna Helsén, 405 48 58, 070-698 48 58
För Sven-Erik Österberg: Johanna Hållén, 08-405 33 26, 070-524 33 26