Statsrådsberedningen

Göran Perssons kommentar till det israeliska valet den 28 mars

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 17:06 CEST

Pressmeddelande
29 mars 2006
Statsrådsberedningen

- Israel präglas av djupa demokratiska traditioner samtidigt som landet genom historien drabbats av våldsaktioner och terroristdåd. I gårdagens val visade ånyo demokratin sin styrka, säger statsminister Göran Persson i en kommentar idag till valet i Israel den 28 mars.

- Även om deltagandet var något lägre än normalt gav valet ett tydligt utslag som jag hoppas snart omsätts i bildandet av en stabil regering. I en tid av osäkerhet inte minst i förhållande till den palestinska sidan behövs politisk klarhet och ansvarstagande i Israel.

- Det är nu viktigt att de nyvalda palestinska och israeliska regeringarna, så snart de har installerats, på alla sätt försöker verka för en fredlig och hållbar lösning på konflikten. De senaste åren har inte varit enkla. Ett klimat råder där vi bland annat kan få se allt fler ensidiga åtgärder från israelisk sida. Därför fäster jag vikt vid Ehud Olmerts uttalande efter valsegern att en lösning ska sökas tillsammans med palestinierna och att beredskap finns för kompromisser.

- Sverige och EU kommer att fortsätta sina ansträngningar för att bidra till en lösning av den israelisk-palestinska konflikten. Våra krav på parterna, baserade på folkrätten, kvarstår.

- Jag hoppas att en israelisk regering snart kommer på plats och ser fram emot en dialog med Israels näste premiärminister, säger statsministern.