Folkpartiet

Göran Perssons maktbegär går före lokaldemokratin

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 12:04 CEST

- Frågan om det skulle införas biltullar i Stockholm eller inte blev aldrig en stor fråga i förra årets valrörelse. Orsaken är enkel. Såväl folkpartiet, moderaterna som socialdemokraterna lovade i valrörelsen att några biltullar inte skulle införas. Trots det håller biltullar nu på att införas. Beslutet har inte fattats av väljarna i vallokalen utan av Göran Persson i Rosenbad. Persson ville behålla makten och då spelar sådant som lokaldemokrati ingen roll.

Det sade Martin Andreasson, riksdagsledamot (fp), i den extrainsatta debatten om trängselavgifter på måndagen.

- Folkpartiet säger därför nej till socialdemokraternas extra statsskatt på Stockholmsbilismen. Vi vill att makten att införa - och avskaffa - trängselavgifter ska ligga på lokal nivå. Miljöavgifter är ett viktigt inslag i miljöpolitiken - men biltullar ska vara en lokal fråga och endast kunna införas om det finns ett tillräckligt samförstånd i regionen.

- Den märkliga beslutsprocessen bakom biltullarna - som tvingades fram för att Göran Persson skulle kunna sitta kvar som statsminister - riskerar att undergräva förtroendet för demokratin. Om biltullarna genomförs på föreslaget sätt fråntas kommunerna den slutliga beslutsrätten när det gäller att införa, utforma och avskaffa skatterna. Det omhuldade kommunala självstyret har i denna fråga fullständigt nonchalerats av regeringen och dess samarbetspartier.

- 25 av 26 kommuner i Stockhomsregionen har avstyrkt biltullar enligt den modell som nu är på väg. Rådgivande folkomröstningar har hållits där en kvarts miljon väljare gått till valurnorna och där 81 procent sagt nej. Den föreslagna lagstiftningen är ett hafsverk - biltullar ingår inte i någon sammanhållen strategi för att motverka trafik- och miljöproblemen, sade Martin Andreasson (fp).

Bild på Martin Andreasson för fri publicering finns här: http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/MartinAndreasson.htm

Martin Andreasson
Riksdagsledamot (fp)
070 - 526 89 16

Niki Westerberg
Pressekreterare (fp)
070 - 937 1525 / niki.westerberg@riksdagen.se