TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Göran Zettergren TCOs nye chefsekonom

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 14:16 CEST

Göran Zettergren, 50, idag chef för enheten för arbetsmarknad och prisbildning vid Konjunkturinstitutet blir TCO nye chefsekonom.

Han har tidigare arbetat vid Riksbanken inom flera områden som arbetsmarknad, offentlig ekonomi och finansiell ekonomi. Vid Konjunkturinstitutet har den enhet Göran Zettergren varit chef vid ansvarat för prognosområdena arbetsmarknad, löner, inflation och resursutnyttjande.

Göran Zettergren är filosofie licentiat i nationalekonomi och hans licentiatavhandling behandlade finansiella faktorer i konjunkturcykeln. Han tillträder sitt nya arbete vid TCO 1 september 2009.

-Göran Zettergrens erfarenhet och kompetens gör att han kommer att spela en stor roll i TCOs arbete, inte minst med fokus på den ekonomiska krisen säger Sture Nordh, ordförande i TCO. Han kommer att bli en viktig röst för det löntagarperspektiv som också måste prägla krisdebatten.