Utbildningsdepartementet

Görel Thurdin ny ordförande i Svenska Unescorådet

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2007 13:20 CET

Regeringen har i dag beslutat att utse f.d. miljöministern och andre vice talmannen Görel Thurdin till ordförande i Svenska Unescorådet. Unesco är FN:s organisation för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation och Svenska Unescorådet är kontakten mellan FN-organet Unesco och Sverige.

Svenska Unescorådet ger råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet och arbetar för att väcka intresse i Sverige för Unescos arbete. Inom FN-familjen ansvarar Unesco för "årtiondet för utbildning för hållbar utveckling", vilket också prioriteras av Svenska Unescorådet.

Regeringen har samtidigt beslutat utse fem nya ledamöter i rådet.

Förordnandet gäller från den 1 mars 2007 till den 31 dec 2010. Regeringen har förordnat följande personer:

Ordförande
Görel Thurdin riksdagsledamot 1986-1998, statsråd 1994, andre vice talman 1994-98

Ledamöter
Rolf Carlman avdelningschef, Sida
Ann Carlson Ericsson avdelningschef, Skolverket (ny ledamot)
Ulla Carlsson professor, Göteborgs universitet
Jan Dahlin landsarkivarie, Lund
Mehari Gebre-Medhin professor, Uppsala universitet
Hanna Hallin ordförande, LSU (ny ledamot)
Carl Jacobsson avdelningschef, Vetenskapsrådet
Jan-Sture Karlsson rådgivare, Folkuniversitet
Therese Reitan verksamhetsanalytiker, Kulturrådet (ny ledamot)
Olle Thorell riksdagsledamot (ny ledamot)
Cecilia Wikström riksdagsledamot (ny ledamot)


Kontakt:
Johan Britz
Presschef hos Lars Leijonborg
08-405 16 33
070-772 74 47
karin.oscarsson@education.ministry.se

Eva Hermanson
tf generalsekreterare
08-405 18 99