SCP reklambyrå

Göteborg & Co väljer SCP reklambyrå

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 15:09 CET

Göteborg & Co, som har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad, har valt SCP till ny reklambyrå.

Kommunikation är oerhört viktig för bolaget och byråvalskonsult Gunilla Berg Bideberg, specialiserad på offentliga upphandlingar, har anlitats i processen.

-       Det var mycket värdefullt att ha med en professionell byråvalskonsult. Gunilla gjorde ett fantastiskt arbete, säger Agneta Forshufvud, ansvarig för upphandlingen på Göteborg & Co.

Göteborg & Co valde att ställa höga ”skall-krav” i upphandlingen. Ändå valde tolv byråer, varav två med ursprung i Stockholm, att vara med. Ett tecken på att intresset är stort för att arbeta med Sveriges ledande destinationsmarknadsföringsbolag.

-       Vi gjorde en mycket noggrann utvärdering av varje förslag. En grupp på tio personer utvärderade förslagen efter 7-8 olika parametrar. Vi känner oss trygga med att vi i en professionell process har valt en riktigt duktig byrå som kommer att hjälpa oss till ytterligare framgångar, säger Agneta Forshufvud.

-       Det är alltid roligt att bli utvald, ännu roligare när det skett på ett så professionellt sätt, säger Ulf Nilsson, VD på SCP och fortsätter: Det är ett mycket spännande och intressant uppdrag och vi ser fram emot att börja jobba med Göteborg & Co.

Samarbetet mellan Göteborg & Co och SCP startar 1 december 2011.

För mera information:

Agneta Forshufvud, Göteborg & Co, tel 031 368 40 00

Ulf Nilsson, VD SCP, tel 0733 14 10 90

__________________

Göteborg & Co, whose assignment it is to market and participate in the development of Göteborg as a city for tourists, meetings and events, has chosen SCP as their new ad agency.

Communication is of great importance for the company. Therefore ad agency review consultant Gunilla Berg Bideberg was hired, who specializes in public procurement.

-       It has been incredibly valuable to work with a professional ad agency review consultant. Gunilla did an amazing job, says Agneta Forshufvud, responsible for Göteborg & Co’s procurement.

Göteborg & Co chose to keep their standards high regarding the obligatory demands of the procurement. Still, twelve agencies chose to participate, two of which from Stockholm. It’s a sign of that there is great interest in working with one of Sweden’s leading companies focused on destination marketing.

-       We did a very careful evaluation of each proposal. A group consisting of ten people assessed each proposal using 7-8 different criteria. By using a professional work process, we feel confident in our choice of a very skilled ad agency, which is going to help us reach additional success in the future, says Agneta Forshufvud.

-       It’s always great to be chosen, especially when it’s been done in an professional manner, says Ulf Nilsson, CEO of SCP and continues: It’s a very exciting and interesting assignment, and we look forward to working with Göteborg & Co.

The collaboration between Göteborg & Co and SCP starts on December 1, 2011.

For more information:

Agneta Forshufvud, Göteborg & Co, tel 031 368 40 00

Ulf Nilsson, CEO SCP, tel 0733 14 10 90