Business Region Göteborg

​Göteborg femma i världen

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 10:10 CET

Göteborg är topp fem i en jämförelse av hur lockande städer är för människor som har särskilt efterfrågade kunskaper. I ett nytt index bedöms utvalda städer över hela världen.

Med hög livskvalitet och stor andel välutbildad befolkning placerar sig Göteborg som nummer 5 bland 46 utvalda städer i den första versionen av GCTCI – ett internationellt index som rankar städer utifrån förutsättningar att attrahera kompetens (se fakta).

Bara Köpenhamn, Zürich, Helsingfors och San Francisco rankas högre.

Indexet presenterades i Davos i samband med World Economic Forum.

Kampen om internationell kompetens ökar

- Vi är mycket glada över att våra satsningar uppmärksammas och att vi är en av de städer som finns med i indexet. Att vi placerar oss högt visar att Göteborg har många styrkor i ett globalt perspektiv, men ger också en fingervisning om att vi har en bra position även när kampen om internationell kompetens ökar. Det är en avgörande faktor för konkurrenskraften för våra företag.

Det säger Niklas Delersjö som leder Global Talent Gothenburg / West Sweden som är en satsning för att utveckla regionens möjligheter att attrahera och ta emot internationell kompetens. Satsningen drivs gemensamt av näringsliv, akademi samt stad och region.

- Men då krävs det att vi inte slår oss till ro, utan växlar upp det arbete vi nu har påbörjat där vi gemensamt sätter agendan och driver på en fortsatt utveckling.

De mindre vinner över de större

Städerna mäts på sex områden genom två till fyra utvalda variabler per område. Det är till exempel internettillgång, livskvalitet, ledande universitet, levnadskostnad samt utbildningsgrad.

Ett intressant resultat av GCTCI är att mindre städer med upp till 500 000 invånare slår många av de stora megastäderna.

En del förklaras med närvaron av stora, ofta världsledande företag i kombination med en mer lättnavigerad stad med hög livskvalitet och attraktiv inte minst för familjer.

Göteborgs styrkor avgörande

- Det är precis det som utgör Göteborgs styrkor. Men i vårt fortsatta arbete är viktigt att vi drar nytta av dessa genom att bli bättre på att berätta om möjligheterna, säger Niklas Delersjö på plats i Davos.

FAKTA: Global Cities Talent Competitiveness Index (GCTCI) är en del av Global Talent Competitiveness Index (GTCI) som rankar länder efter deras förmåga att attrahera, utveckla och behålla kompetens.

Bakom står INSEAD i samarbete med Adecco group och Human Capital Leadership Institute. Mer information: www.gtci2017.com

FAKTA OCH KONTAKTUPPGIFTER: Global Talent Gothenburg / West Sweden www.movetogothenburg.com/about-us

  • Syftar till att attrahera och välkomna internationell kompetens samt få dem att stanna och trivas på längre sikt.
  • Målgruppen är bred och inkluderar anställda, studenter, forskare, entreprenörer och deras medföljande.
  • Bakom projektet står ett flertal aktörer från näringslivet, akademi samt stad och region. Projektsamordnare är Västsvenska Handelskammaren.