Göteborg & Co

Göteborg fyller 400 år – nu börjar resan

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2012 11:37 CEST

Göteborg fyller 400 år – nu börjar resan

Hur ska Göteborg fira sitt 400-årsjubileum 2021 – och hur ska jubileet göra ett internationellt avtryck? För tre år sedan fick Göteborg & Co uppdraget att utreda den frågan av kommunstyrelsen i Göteborg. På onsdagen överlämnades förslaget till arbetsplan till kommunledningen efter en presentation på Stora Teatern.

– Vi visar på möjligheter om vad som kan tänkas ske, när det kan ske och hur det kan göras möjligt, säger Therese Brusberg som varit Göteborg & Co:s projektledare. Jubileet och åren fram till 2021 kan, i samma anda som den öppna arbetsprocess vi nu haft, användas som en kraftsamling för att utveckla staden och regionen. 

Förslaget utgår från en vision som handlar om att göra Göteborg internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt, en stad som är innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.

Det är sedan uppdelat i tre teman:

  • Nära vatten – som innebär att på olika sätt söka komma nära Göteborgs stora tillgång vattnet.
  • Bygga broar – som innebär både en fysisk och bildlig tolkning; att bygga broar mellan människor och göra det enklare att mötas.
  • Öppna rum – som innebär att utveckla mötesplatser och kreativa rum, där vi provar och testar – mitt i det befintliga.

 Efter presentationen – som gjordes i form av en film – inför cirka 200 personer överlämnades Göteborg & Co:s förslag till arbetsplan på Stora Teaterns scen till kommunstyrelsen som företräddes av ordförande Anneli Hulthén och vice ordförande Jonas Ransgård. Dessutom överlämnades en idébok, 1 680 idéer om Göteborgs 400-årsjubileum, som rymmer förslag från allmänheten, en bok som alla idégivare får motta gratis.

 – Nu ska denna maffiga tanketårta in i det lagom grå kommunala korvskinnet, sa Hulthén. Jag hoppas vi kan behålla den idérikedom som präglat processen.

 Jonas Ransgård talade om att han bland annat gillar förslagen om hur Göteborg ska bli en öppen stad med speciellt utrymme för unga och deras tankar och idéer och exemplifierade med förslaget om ett musikens och kunskapens Gothia Cup.

Mer information:
Therese Brusberg, projektledare Göteborg 2021, Göteborg & Co, 0707 85 51 20.

www.goteborg2021.com

Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, evenemangs-, och mötesstad. Bolaget ägs gemensamt av kommunen och näringslivet. Läs mer om bolaget på corporate.goteborg.com