NCSC - Nordic Council of Shopping Centers Sverige

Göteborg hetaste marknaden för ny handel

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 08:27 CET

I riket planeras det för hela 2,4 miljoner kvadratmeter ny handelsyta i köpcentrum och handelsområden. Intresset är särskilt stort för Västra Götaland som placerar sig i topp av de tre storstadslänen. I länet planeras det för 700 000 kvadratmeter handel och flertalet projekt har redan påbörjats. Det visar en uppdaterad kartläggning av köpcentrum och handelsområden som genomförs av HUI Research i samarbete med Datscha och NCSC.

Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) har i samarbete med Datscha och HUI Research färdigställt en uppdaterad kartläggning av planerade utvecklingsprojekt avseende Sveriges köpcentrum och handelsområden, kallad ”Swedish Shopping Centre Directory”. Kartläggningen visar på att Västra Götaland är det storstadslän där mest ny handelsyta planeras. I skrivande stund finns det planer på omkring 700 000 kvadratmeter ny yta. Stockholms län ligger inte långt efter med 570 000 kvadratmeter. I Skåne planeras det dock endast för omkring 200 000 kvadratmeter. Även sett till respektive kommun vinner Göteborg kampen om de nya utvecklingsprojekten.

– Göteborg är just nu en het marknad för nya handelsprojekt och flera projekt håller redan på att genomföras. Sett till hela riket är det främst befintliga handelskluster som fortsätter att växa genom att bygga ut, säger Tobias Rönnberg, projektledare för SSCD och konsult på HUI Research.

Totalt i riket finns planer för över 2,4 miljoner kvadratmeter ny handelsyta. Av dessa planeras 1,4 miljoner kvadratmeter färdigställas fram till 2020. Detta motsvarar 14 Mall of Scandinavia eller hela e-handelns omsättning om denna skulle konverteras till fysisk handelsyta. Projekten befinner sig i olika utvecklingsfaser med varierande sannolikhet att färdigställas.

– Det är långt ifrån alla planerade handelsprojekt som i slutändan realiseras, säger Tobias Rönnberg. Vi har räknat på sannolikheten och bedömer att 54 procent av alla projekt, dvs 1,3 miljoner kvadratmeter kommer att bli verklighet.

För mer information

Mer information om projekten och Swedish Shopping Centre Directory presenteras vid ett webbinarium 25 februari, klicka här för mer information och anmälan.

För mer information om själva kartläggningen kontakta Tobias Rönnberg, Konsult HUI Research: 08-762 72 96, tobias.ronnberg@hui.se. För frågor om NCSC, Nordic Council of Shopping Centers kontakta Marika Wærn, VD, marika.waern@ncsc.se.

NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, är intresseföreningen för köpcentrumbranschen i de nordiska länderna. Medlemmarna kommer från alla delar av branschen och inkluderar de största fastighetsägarna och detaljisterna, tillika investerare, byggherrar, konsulter och leverantörer samt representanter från andra intresseföreningar och stadsplanerare. NCSC’s uppgift är att ständigt utveckla den nordiska köpcentrummarknaden och höja statusen för branschen som en professionell och viktig spelare i samhället. Föreningen startade 1985 och har nu drygt 1200 medlemmar främst från Sverige, Norge, Danmark och Finland.