Time To Talk

Göteborg mäter jämställdhet på samtliga nämnd- och styrelsemöten

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2017 15:05 CET

Juni 2016 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige i budget 2017 att talarstatistik på samtliga nämnds- och styrelsemöten ska föras - talar kvinnor i genomsnitt lika mycket som män på mötena? Under 2017 ska varje nämnd och styrelse föra talarstatistik på minst tre möten.

Att mäta talartidsutrymme manuellt är resurskrävande och det är lätt att göra misstag. För att underlätta mätningen kontaktade kommunen utvecklarna bakom Time To Talk, en lokalt utvecklad app som automatiskt mäter den genomsnittliga talartiden för kvinnor respektive män i möten. Appen rekommenderas nu som ett alternativ vid mättillfällena under 2017.

Samtalen spelas inte in utan analyseras i realtid och inga data sparas i appen.

Time To Talk finns för gratis nedladdning för iPhone och iPad:
https://itunes.apple.com/se/app/time-to-talk/id1001257772?mt=8

KONTAKT

Jon Liinason, projektledare
Hans Ekbrand, sociolog
Fredrik Lindblad, programmerare

Time To Talk
+46 729 21 42 99

www.lookwhostalking.se
info@lookwhostalking.seOM TIME TO TALK

Jon Liinason, Hans Ekbrand och Fredrik Lindblad bestämde sig för att ta fram ett enkelt instrument för att kunna mäta den genomsnittliga talartiden för kvinnor respektive män i möten. Deras lösning blev appen Time To Talk, som finns att ladda gratis för iPhone och iPad på https://itunes.apple.com/se/app/time-to-talk/id1001257772?mt=8.

Kompetenser: Projektledning, sociologi, programmering, genusfrågor.