Volvokoncernen

Göteborg och Malmö ansluter - nu har Volvo Powertrain avtal om arbetstidsförkortning på samtliga orter i Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 10:03 CEST

Volvo Powertrain har tecknat avtal om arbetstidsförkortning med inkomstminskning tecknat för tjänstemän i Göteborg och Malmö. Därmed kan arbetstidsförkortning för tjänstemän genomföras vid bolagets samtliga anläggningar i Sverige.

Sedan tidigare finns avtal för både tjänstemän och kollektivanslutna vid produktionsanläggningarna i Skövde och Köping.

"Genom detta avtal bidrar också organisationen i Göteborg och Malmö till sänkta kostnader, vilket möjliggör att vi kan behålla kompetens i företaget och med full kraft fortsätta arbeta med våra framtidsprojekt", säger Peter Karlsten, VD för Volvo Powertrain. "Det är mycket positivt att vi lyckats komma till överenskommelser på samtliga orter i Sverige."

Avtalet gäller från den 1 juli 2009 till och med den 30 mars 2010 och omfattar samtliga tjänstemän i Göteborg och Malmö, inklusive Volvo Powertrain Swedens divisionsledning och Volvo Powertrains globala ledning i Sverige, med säte i Göteborg. Företaget garanterar att inget varsel läggs under avtalstiden.

Totalt omfattas cirka 1400 tjänstemän och 2450 kollektivanställda i Sverige av avtal om arbetstidsförkortning med inkomstminskning.

2009-07-08

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, presskontakt, AB Volvo, tel +46 (0)31-66 1232

Videomaterial för TV- och filmproduktion om Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter finns på http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsatte år 2008 omkring 300 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers¬marknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20090708 kl 10.00.