Business Region Göteborg

Göteborg ”samspelar” med näringslivet för att förbättra företagsklimatet

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 09:23 CEST

Samspelet mellan Göteborgs Stad och näringslivet är väldigt viktigt för att göra det enkelt att driva företag i Göteborg. Idag träffas representanter från båda sidor för att pröva en ny kreativ metod kallad Samspelet.

Göteborgs Stad bedriver ett högt prioriterat arbete med att utveckla företagsklimatet i staden. Idag tas nästa steg när ett urval av företagare, inklusive representanter från Småföretagarnas Riksförbund och Västsvenska Handelskammaren, träffar Göteborgs Stads olika tillståndsenheter på en ny spelplan. Samspelet är ett händelsebaserat spel där olika problemställningar synliggörs, dialog om förbättringsmöjligheter äger rum och där slutresultatet blir konkreta förbättringsförslag.

-  Så här många organisationer har tidigare inte träffat tillståndsförvaltningar på en och samma gång. Med professionell handledning kan vi lyfta upp olika problemställningar till ytan för att i slutändan kunna föreslå ett antal förbättringsmöjligheter, säger Sam Friberg på Företagslotsen hos Business Region Göteborg. 

Satsningen på att utveckla företagsklimatet i staden omfattar sedan tidigare också funktionen Företagslotsen hos Business Region Göteborg, stora utbildningssatsningar inom bemötande och ett ökat fokus på kommunikation.

För mer information, kontakta gärna:
Sam Friberg
Företagslotsen
031-365 00 65
foretagslotsen@businessregion.se

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.