Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Göteborg – största hamnen år 2005

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2006 09:00 CEST

Under år 2005 hanterades 178 miljoner ton gods i svenska hamnar. Göteborg var den största hamnen med 36,5 miljoner ton hanterat gods, följd av Brofjorden/Preemraff, Trelleborg, Malmö och Luleå. Det visar en undersökning som SCB genomfört på uppdrag av SIKA.

Mängden hanterat gods i de svenska hamnarna ökade med 11 miljoner ton år 2005 i jämförelse med år 2004.

Utrikes varutrafik med fartyg uppgick till 152 miljoner ton under år 2005, vilket är en ökning med 5 procent i jämförelse med året innan. Från utrikes ort lossades 83 miljoner ton och 69 miljoner ton lastades ut. Av det utrikes gods som lastades i Sverige transporterades 82 procent till länder inom EU-om¬rådet. Tyskland och Finland dominerade som mottagarländer med 23 procent respektive 13 procent av allt lastat utrikes gods. När det gäller gods till Sverige dominerade Tyskland och Danmark som avsändarland.

I inrikes varutrafik lossades 13,1 miljoner ton gods i jämförelse med 11,5 miljoner ton året innan.

29,7 miljoner passagerare reste till och från Sverige under år 2005. Det är en minskning med 2 procent jämfört med år 2004. Flest passagerare, 11 miljoner, hade linjen Helsingborg – Helsingör, följt av Stockholm – Åbo med 2,8 miljoner passagerare.

Sjöfarten utförde ett totalt transportarbete (mängden transporterat gods gånger transporterad sträcka) på 38,4 miljarder tonkilometer under år 2005. 79 procent av transportarbetet avsåg utrikes trafik och 21 procent inrikes trafik.

Tabell över de 25 största hamnarna efter hanterad godsmängd, över kaj, finns på sidan 2 i bifogade pdf-dokument.

Uppgifterna är hämtade från rapporten Utrikes och inrikes trafik med fartyg 2005, som finns tillgängligt på SIKA:s och SCB:s webbplatser.Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Fredrik Söderbaum, telefon: 08-506 206 85, e-post: fredrik.soderbaum@sika-institute.se, www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Margareta Södergren, telefon: 019-17 63 02,
e-post: margareta.sodergren@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.