Göteborg Wind Orchestra

Göteborg Wind Orchestra är tillbaka

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 13:47 CET

Efter ett omtumlande år 2009, med en uppsagd orkester och en höst där allt arbete för ovanlighetens skull skett bakom kulisserna, kommer Göteborg Wind Orchestra, GWO, under våren 2010 återuppta sin konsertverksamhet. Första konserterna planeras till första veckan i februari och därefter är schemat fullspäckat hela våre

Orkesterverksamheten som startas i februari är något reducerad i jämförelse med tidigare. Alla före detta anställda musiker har inte kunnat ges erbjudande om återanställning utan 21 musiker kommer att utgöra stommen i GWO. De diskussioner om orkesterns framtid som sedan länge förs med stat, region och kommun är inte avslutade, och i väntan på en slutgiltig lösning visstidsanställs orkestern med en neddragen tjänstgöringsgrad till 70% fram till halvårsskiftet 2010.

”Vi är mycket glada att kunna presentera denna lösningen för verksamheten” säger Mikael Fellenius, VD. ”Det blir en plattform att arbeta utifrån och det självklara målet är att på längre sikt återgå till den omfattning på verksamheten som vi tidigare haft. Det är beklagligt att inte alla musiker kunnat erbjudas återanställning, men det är den verklighet vi för närvarande måste anpassa oss till.”

David Fredlund, producent, fortsätter: ”Vi har en spännande vår framför oss och vi släpper nu vårt program för våren. Den neddragna omfattningen innebär naturligtvis ett något mer begränsat utbud, men gör vi allt för att det inte skall vara någonting vår publik skall märka av.”

Orsaken till GWO:s uppehåll är att Försvarsmusikcentrum, som tidigare var en stor uppdragsgivare, ensidigt sade upp avtalet med GWO i en omstrukturerad verksamhet. Det innebar att en stor del av GWO:s grundfinansiering försvann på ett bräde som följd av en centralisering av resurser och musikertjänster till Stockholm. Kvarvarande huvudfinansiärer är Statens kulturråd och Göteborgs stad.

För mer information kontakta:

Mikael Fellenius

VD

Göteborg Wind Orchestra
Tel: +46 31 3685652
Mobile: +46 702-938800

Göteborg Wind Orchestra  bildades i sin nuvarande form 1992 och är en av Sveriges få professionella blåsorkestrar. Verksamheten finansieras främst av Göteborgs Kommun och Statens Kulturråd. Orkestern har sina rötter i Göteborgs Spårvägars Musikkår från 1905 och hette mellan 1992 och 2007 GöteborgsMusiken. Orkesterns hemvist är Kronhuset i Göteborg där offentliga konserter ges i abonnemangsserien varje år. Till detta kommer skolkonserter, gästspel, utomhuskonserter mm.