Västra Götalandsregionen

Göteborgarna föredrar Botaniska

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 08:59 CEST

Botaniska Trädgården nr 1 i objektiv marknadsundersökning

I en nyligen sammanställd marknadsundersökning – Storgöteborg idag 2005, gjord på eget initiativ av undersökningsföretaget ISI Wissing, har Göteborgs botaniska trädgård placerat sig på första plats bland ett 40-tal undersökta museer och liknande institutioner i hela Västra Götalandsregionen.

Undersökningen fokuserar kring tre nyckelbegrepp, nämligen kännedom, helhetsvärdering och bedömda egenskaper – bland de senare kan nämnas basutbudet, personalens kunnighet och hur besökarna bemöts. Även effektiviteten av institutionernas egen information och marknadsföring har bedömts.

Målgruppen har bestått av drygt 1100 slumpmässigt utvalda personer mellan 15 och 74 år i området, och undersökningen genomfördes under april och maj månader i år. Det är tänkt att den ska bli årligen återkommande.

Göteborgs botaniska trädgård
http://www.gotbot.se/

Kontaktperson: Prefekt Arne Strid 031-741 11 02