Infracontrol AB

Göteborgs Stad har full koll på trafiksignalerna

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 14:25 CET

Redan 2003 insåg Trafikkontoret i Göteborg hur viktigt det är för en anläggningsägare att ta kontroll över sina tekniska system. Det var då man tog hjälp av Infracontrol och skapade en lösning för övervakning av trafiksignaler, dit alla styrapparater kunde anslutas - oavsett fabrikat. Det här var grunden till Infracontrol Online, som nu används för styrning, övervakning och ärendehantering i ett stort antal kommuner.

Bengt Ekdahl och Ulf Röhne, som då jobbade på Trafikkontoret, hade bestämt sig: Man ville ta kontroll och bli fabrikatsoberoende, se till att man kunde ha ett generellt system för driftövervakning av alla trafiksignaler, oavsett fabrikat. Dessutom ville man att det skulle vara lätt tillgängligt så att det kunde användas av såväl beställare som driftentreprenörer. Nu är Trafikkontorets samtliga ca 350 trafiksignalanläggningar anslutna till Infracontrol Online.

- Det här har underlättat väldigt mycket i vardagen, både för oss som anläggningsägare och för våra driftentreprenörer, säger Ingemar Johansson, drift- och underhållsansvarig för bl.a. trafiksignaler och gatubelysning på Göteborgs Stad Trafikkontoret. Dessutom har vi möjligheter att skapa statistik och följa upp driften på ett enkelt sätt. Det spar mycket pengar.

När ett fel uppstår i en anläggning registreras detta automatiskt och ett felmeddelande skickas via SMS till driftentreprenören. Entreprenören rapporterar de åtgärder som genomförs via webb eller mobiltelefon. Systemet används även av Göteborgs Trafikinformation, "15 00 17", och Göteborgs Spårvägars ledningscentral, TLI. Där tar man emot felanmälningar och registrerar dessa i ett webbformulär. Sedan skickas felinformationen till rätt person för åtgärd.

- En av de stora fördelarna är att det är så enkelt att använda, säger Ingemar Johansson.
Det har sin grund i att användarna redan från början var med och påverkade hur det skulle fungera. Vi fick en lösning som utgick från användarna och inte från tekniken, som det ofta blir. Eftersom informationen är så lätt och snabbt åtkomlig kan vi undvika störningar i trafiken.

Trafikkontorets system togs fram med hjälp av Infracontrols långa erfarenhet om hur ett lättanvänt och tillförlitligt driftövervakningssystem måste fungera. Med en teknisk lösning som byggde på öppna gränssnitt och användarfunktioner via webb och mobil fick man en framtidssäker lösning som gör mycket nytta i vardagen.

Lösningen utgjorde grunden för det som senare blev Infracontrol Online, den fabrikatsoberoende webbaserade tjänst som idag används av hundratals användare för styrning, övervakning och ärendehantering.