Göteborgs universitet

Göteborgs UB får 15 miljoner av SIDA till projekt i Egypten

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 09:00 CEST

Göteborgs universitetsbibliotek får 15 miljoner kronor av SIDA för att under tre år arbeta med ett utvecklings- och samarbetsprojekt med Bibliotheca Alexandrina i Egypten.

Projektet syftar till att utveckla biblioteksverksamheten vid det nybyggda Alexandriabiblioteket genom att förmedla kunskaper och erfarenheter från svenska bibliotekarier till bibliotekarier i Egypten och hela MENA-området (Mellanöstern och Norra Afrika).

- Den viktigaste målgruppen är barn och ungdomar, säger Angelica Schneidler-Larsson, 1:e bibliotekarie vid Göteborgs UB och projektledare för Alexandriasamarbetet. Bibliotheca Alexandrina blir ett modellbibliotek som kan ge stöd till utvecklingen av biblioteken i regionen. Att främja barns och ungdomars läsförmåga och öka intresset för vidare studier är en viktig målsättning.

Tre delprojekt har redan inletts:
- Uppbyggnad och utveckling av barn- och ungdomsbiblioteken vid Bibliotheca Alexandrina leds av Kungälvs kommuns kulturchef Elisabeth Lundgren.
- Ett omfattande utbildningsprogram för egyptiska bibliotekarier leds av Christina Persson, prefekt vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.
- Särskilda IT-satsningar vari ingår:
* Biblioteksdatasystem. Lena Isaksson, systembibliotekarie på Göteborgs UB, assisterar Bibliotheca Alexandrinas personal vid införande av nya funktioner. Hon bedriver planering och utbildning så att biblioteksdatasystemet kan utnyttjas på bästa sätt. Hon arbetar delvis på plats i Egypten. Göteborgs UB har samma biblioteksdatasystem som Bibliotheca Alexandrina.
* Digitalisering. Ett digitaliseringsprojekt för arabiska manuskript i svenska bibliotek ska inledas av Johan Mannerheim, biblioteksråd vid Kungliga Biblioteket.
* Webbprojekt. Göteborgs UB ger också stöd till utvecklingen av Alexandriabibliotekets webbplats.

Det finns en ömsesidig nytta för alla parter i projektet. Genom att bygga nätverk i Mellanöstern sker utbyte av erfarenheter, kunskap, information och kultur. Det kan till exempel gälla kurser och konferenser inom olika områden såsom fjärrlån eller samverkan kring inköp av litteratur och elektroniska medier. Nätverksuppbyggnaden vidgar förståelsen för den arabiska kulturen i Sverige och bidrar till att svenska folkbibliotek och barnbibliotek kan utveckla sitt arbete gentemot invandrare och flyktingar från den muslimska och arabiska världen. Ett annat exempel är att svenska forskares tillgång till arabiska manuskript ökar med det föreslagna stödet till digitalisering.