Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

-Göteborgs unga kristdemokrater vill till skillnad från vårt moderparti inte avfärda idén om trängselavgifter i Göteborg.

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 13:14 CEST

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Göteborg
Pressmeddelande
Göteborg den 20 april

-Göteborgs unga kristdemokrater vill till skillnad från vårt moderparti inte avfärda idén om trängselavgifter i Göteborg. Att säga kategoriskt nej i denna fråga utan att samtidigt presentera en annan lösning anser vi inte vara förenligt med kristdemokratisk politisk filosofi. En av de bärande pelarna inom kristdemokratin är förvaltarskapstanken som i korthet säger att en av politikens uppgifter är att förvalta arvet från tidigare släkten till de kommande. Detta gäller naturligtvis lika mycket naturen och dess resurser som samhällets institutioner.

Vi tror inte att någon kan påstå att dagens trafiksituation i Göteborg är något vi stolt kan lämna över till kommande generationer. Vi har blivit så vana att vi själva inte längre reagerar. Om vi skulle se på vår stad ur ett "ovanifrån perspektiv" skulle vi se hur förrorenad och smutsig staden har blivit. Göteborgarna utsätts för allt mer buller och får tillbringa en allt störe tid av sin dag i en trafikkö som orsakas av bilismen. Trafiken till och från arbetsplatserna löper inte som de borde och Göteborg ligger efter andra storstäder när det gäller andelen pendelresenärer som väljer att åka kollektivt. Vår stad bidrar i oförsvarbart hög grad till miljöförstöringen. Den nuvarande situationen är ohållbar. Att då säga blankt nej till trängselavgifter utan att presentera andra lösningar anser vi inte vara exempel på god kristdemokratisk politik.
De unga kristdemokraterna i Göteborg står enade i denna frågan. Kristdemokraterna ska inte bli en light-version av moderaterna och det måste stå klart för väljarna att en röst på kristdemokratin är en röst för en progressiv miljöpolitik.

Erik Granberg, Distrikstordförande KDU Göteborg
Mattias Bred, Riksdagskandidat Kristdemokraterna
Robertho Settergren, fd ersättare i trafiknämnden Göteborg

Matilda Stålbert,
Ombudsman KDU Göteborg

Matilda@kdu.se
0763- 06 22 71