Göteborgs universitet

Göteborgs universitet startar utbildningsprogram med inriktning mot vinkunskap

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:27 CET

Hösten 2007 startar Göteborgs universitet ett naturvetenskapligt utbildningsprogram med inriktning mot vinkunskap. Kurser som vinets geologi och klimatologi, vinrankans biologi och vinframställningens mikrobiologi varvas med kurser i organisk och oorganisk kemi, analytisk kemi, marknadsföring och gastronomi.Utbildningar för de som vill arbeta inom vinbranschen har än så länge varit fokuserade på olika druvsorter och hur framställningen av vin fungerar rent praktiskt. Men för att kunna förstå varför ett vin smakar på ett särskilt sätt, behövs även kunskap om naturens förutsättningar för att skapa vin. Hur jordens sammansättning påverkar vinet, vad klimatet spelar för roll, vilka kemiska processer som styr tillverkningen och jäsningen. I Göteborgs universitets nya naturvetenskapliga program med inriktning mot vinkunskap, kombineras de naturvetenskapliga grunderna med kunskaper från andra fakulteter, som marknadsföring och gastronomi, för att förbereda studenterna för en karriär inom vinbranschen.Ursprunget kommer från en 10-poängs kvällskurs i Vinets geologi och klimatologi, som sedan ett par år tillbaka erbjuds av Institutionen för geovetenskaper. Enligt professorerna Jimmy Stigh och Sven Lindqvist, båda lärare på kvällskursen, finns en stor efterfrågan av kunskap inom området.

– Många vet väldigt mycket om vinrankan över marken, men lite om de geovetenskapliga förutsättningarna.Naturvetenskapliga fakulteten tar nu ett steg längre och erbjuder en treårig utbildning, där studenterna får kunskap om hela vinprocessen.

– Vi ser ett långsiktigt behov av en sådan naturvetenskapligt baserad utbildning, säger Jöran Bergh, prodekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten med ansvar för grundutbildning.Vinbranschen är i hög grad internationell, vilket även återspeglas i programmet. Studenterna kommer att göra exkursioner till andra länder, och utländska experter ska anlitas som gästlärare. Efter examen kommer studenterna att kunna arbete inom vinhandel, kvalitetsbedömning av viner, hotell- och restaurangbranschen, turism, undervisning och journalistik.För mer information, kontakta

Professor Sven Lindqvist

Mobiltfn: 0708-39 12 11Professor Jimmy Stigh
Mobiltfn: 0702-46 52 54Pressmeddelandet finns även att läsa här: http://www.science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/?contentId=631317