DIK-förbundet

Göteborgsbo utsedd till årets logoped

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2003 09:00 CET

Lotta Sjögreen från Göteborg är utsedd till årets logoped. Det är i samband med logopedstämman i Malmö som utmärkelsen Årets Logoped 2003 har delats ut av Svenska Logopedförbundet.

I år gick utmärkelsen till Lotta Sjögreen på Mun-H-Center i Göteborg. Det är ett nationellt kunskapscentrum som arbetar med personer som har små och mindre kända handikapp samt ät- och sväljsvårigheter.

Motiveringen till utmärkelsen lyder: Lotta Sjögreen kombinerar forskning och klinik på ett föredömligt sätt, är alltid lika hjälpsam och trevlig mot sina kollegor, bemöter patienter och familjer mycket professionellt. Hon är enormt kunnig och besitter gedigen erfarenhet. Dessutom är hon generös med sin tid och åker kors och tvärs genom landet för att dela med sig av sina kunskaper. Lotta Sjögreen är en förebild för logopeder i allmänhet och habiliteringslogopeder i synnerhet.

Utmärkelsen består av en vas, diplom samt tillfälle att under pågående logopedstämma sprida sin erfarenhet till andra kollegor. Utmärkelsen delades för första gången ut 1992. Svenska Logopedförbundet har över 1 000 medlemmar och representerar omkring 95 procent av landets logopder. Logopedförbundet arbetar bland annat med yrkesutveckling på nationell och internationell nivå, utbildnings- och forskningsfrågor samt att bilda opinion för att fler logopedtjänster inrättas.