Matthews Swedot AB

Göteborgsföretag mot strömmen - försäljning och vinst ökar!

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 14:08 CEST

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 OKTOBER 2002 – 31 MARS 2003.

FÖRSTA HALVÅRET.

• Omsättningen första halvåret uppgick till 44,8 MSEK
(37,6), vilket är 19,1 % högre än föregående år. Motsvarande omsättning andra kvartalet var 21,2 MSEK (18,3).

• Resultatet efter finansnetto första halvåret uppgick till 8,6 MSEK ( 6,1 ), en ökning med 41 % jämfört med föregående år. Motsvarande resultat andra kvartalet var 3,9 MSEK (2,6).

• Kassalikviditeten uppgick vid halvårets utgång till 687 % (369 %) och soliditeten uppgick till 83 % (81 %).VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA HALVÅRET.

• För 12:e halvåret i rad ökar försäljning och vinst. Orderingång ökar med 22% jämfört med föregående år.

• Försäljningen ökar i såväl Europa, Australien som USA. Nämnas bör extremt stark försäljning i Italien, Spanien och Australien.

• Nya produkter och förbättringar av existerande produkter har lanserats under perioden, vilket borgar för en fortsatt positiv utveckling.

• Kvar att lösa är distributionskanalerna i Asien, som inte haft samma positiva utveckling.


Matthews Swedot AB etablerades 1978 och är sedan 1990 ett helägt dotterbolag till Matthews International Corporation i USA. Matthews Swedot ingår i Marking Division som är en av 5 divisioner.

I Göteborg utvecklar och tillverkar Matthews Swedot bläckstråleskrivare för industriell märkning. 90% av produktionen går på export, Matthews Swedot finns genom distributörer representerat i samtliga världsdelar.


För ytterligare information kontakta:

Lars Rosang Tel: 031-338 79 00
VD E-mail: lars.rosang@swedot.se