Vetenskapsrådet

Göteborgsforskare får stöd för forskning om biologiska rör

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 16:53 CEST

Biologiska rör finns i lungor, blodkärl, njurar och många körtlar, där de transporterar gaser och vätskor. För att våra organ ska fungera krävs det att transporten fungerar. Varje rör måste ha rätt form och rätt koppling för transporten. Deformerade rör kan t.ex. leda till åderförkalkning och vissa njursjukdomar.

Vetenskapsrådet har tilldelat Anne Uv, forskare vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, en anställning inom ämnesområdet cellkontakter som styr organutveckling. Hon har sedan tidigare projektbidrag från Vetenskapsrådet. Anne Uv studerar bildningen av epiteliala rör som ingår i komplexa nätverk där näringsämnen och avfallsprodukter transporteras, den funktionella basen i många av våra viktigaste organ.

Störningar ger sjukdomar

Biologiska rör finns i lungor, blodkärl, njurar och många körtlar, där de transporterar gaser och vätskor. För att transporten och organen ska fungera krävs det att rörens nätverk förgrenar sig lämpligt och att varje rör får rätt längd och diameter. Deformerade rör kan leda till ändrat flöde i organet. Ett flertal sjukdomstillstånd, t.ex. åderförkalkning och vissa njursjukdomar, beror på förändringar i rörens tjocklek.

En central fråga i Anne Uvs forskning är hur cellerna i rörväggen samspelar så att jämna rör med korrekt storlek och funktionell rörvägg uppstår under organbildningen. Kunskapen om hur detta styrs är idag dålig och genom studier av bananflugans andningsorgan hoppas man bättre kunna förstå hur enskilda gener är involverade i bildandet av rören. Studier som kommer att leda till en ökad förståelse för biologisk rörbildning även hos människan. Förhoppningen är att forskningen ska ha betydelse för utvecklingen av behandlingsmetoder vid sjukliga rörändringar.

- Att ha fått en forskartjänst från Vetenskapsrådet betyder mycket för mig och möjliggör förbättrad fokus och planering i forskningen, säger Anne Uv.

Bakgrund

Anne Uv genomgick sin utbildning vid Norwegian Institute of Technology samt vid Imperial College of Science, Technology and Medicine. Hon doktorerade vid Cambridge University i Storbritannien och har haft postdoktorsstipendium från Umeå universitet samt från Wenner-Grenska samfundet.

En tjänst vid Vetenskapsrådet kan innehas under maximalt sex år, med omprövning efter tre år.

Kontaktuppgifter:

Anne Uv, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik, Sahlgrenska akademien, Göteborg. Tel: 031-786 37 06, E-post: Anne.Uv@medkem.gu.se