Göteborgs universitet

Göteborgsforskare med Oden till Antarktis

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 15:16 CEST

I vinter stävar isbrytaren Oden mot Antarktis på expeditionen Oden Southern Ocean 2008 - 2009. Fyra av de sex forskningsprojekt som med stöd från Vetenskapsrådet deltar i expeditionen hör hemma vid Göteborgs universitet och Naturvetenskapliga fakulteten:

Göran Björk och Anna Wåhlin, Institutionen för geovetenskaper åker till Antarktis för att studera den accelererande issmältningen. Antarktis glaciärtungor förtunnas med fem meter per år, och Göran Björk vill med sitt projekt undersöka vilken roll ökade temperaturer och förändrade strömmar spelar vid issmältningen.
Kontakt: 031-786 2858, Gobj@oce.gu.se

Katarina Abrahamsson, Institutionen för kemi leder ett projekt som studerar nedbrytningen av ozonskiktet, genom att kartlägga hur halogenerade organiska ämnen påverkar nedbrytningen. En av de största källorna för sådana organiska ämnen är havet, där de bildas av växtplankton, tång och bakterier.
Kontakt: 031-772 2780, k@chem.gu.se

Agneta Fransson, Institutionen för geovetenskaper ska studera koldioxidsystemet i havsisen och i havsvattnet i Antarktis och koldioxidflödena mellan hav, is och atmosfär. Ökade mängder koldioxid håller på att försura havet, vilket tros få drastiska konsekvenser för många av havets organismer.
Kontakt: 031-786 2868, agneta@gvc.gu.se

Melissa Chierici, Institutionen för kemi studerar södra ishavets funktion som sänka för atmosfärens koldioxid. Cirka 40 procent av den koldioxid människan tillför naturen binds i den södra oceanen, och i sitt projekt undersöker Melissa Chierici genom fartygsmätningar och satellitobservationer hur den biologiska aktiviteten i havet påverkar kolflödet mellan hav och atmosfär.
Kontakt: 031-772 2922, melissa@chem.gu.se

Fakta:
Den svenska isbrytaren Oden ska årligen i fem år ska bryta upp inseglingsrännan till USA:s forskningsstation McMurdo vid Rosshavet i Antarktis, i ett samarbete mellan forskare från Sverige och USA. Vinterns expedition fokuserar på havsisen och följer iskanten längs en relativt outforskad rutt, bland till det mycket svårtillgängliga Amundsenhavet. Under resan studeras och utförs forskningsexperiment om havets och isens kemi, biologi och fysik.
Göteborgs universitet har en lång och framgångsrik tradition av polarforskning. Deltagarna vid årets expedition har alla stor erfarenhet av polarområden och forskning vid ishaven.

AV