Business Region Göteborg

Göteborgsregionen tar tempen på företagsklimatet

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 07:30 CET

Åtta av tio företag är någon gång i kontakt med sin kommun i tillståndsärenden. Resultatet av dessa möten är en viktig faktor för hur företagaren upplever kommunens företagsklimat.  Därför deltar nu samtliga av Göteborgsregionens 13 kommuner i en nationell servicemätning där företagaren själv får bedöma kvaliteten på den kommunala servicen.

 Göteborgsregionens kommuner tar nu ett samlat grepp för att förbättra kommunernas service till företag. Syftet med undersökningen är att Göteborgs Stad ska förbättra den kommunala servicen till företagen och därmed stärka kommunens tillväxtförutsättningar.

 –Att förbättra företagsklimatet i Göteborgsregionen är ett av våra strategiska mål för regionens näringslivsarbete, säger Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg.

 Undersökningen, som är en del i denna ambition, genomförs för andra gången i Göteborgsregionen. De tillståndsärenden som ingår i mätningen är miljö- och hälsoskyddsärenden, bygglov, brandtillsyn, markupplåtelse samt serveringstillstånd. Nytt för i år är att undersökningen fått nationell status och görs i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt genomförs i 165 kommuner. Enkäterna kommer att skickas ut under vecka åtta och insamlingen pågår under hela mars. Resultaten redovisas vid en nationell presskonferens den 7 september i Stockholm.

 -Genom att vi deltar i en nationell undersökning får våra kommuner ett bra jämförelsematerial att använda för att utveckla den egna verksamheten och därmed stärka regionens företagsklimat, säger Henrik Einarsson, chef för Strategi- och omvärldsbevakning vid Business Region Göteborg.

 Unikt med den här undersökningen är att den enbart vänder sig till företagare som har varit i kontakt med kommunen samt att mätningen behandlar en del av företagsklimatet som kommunerna själva rår över. Det ger ett bra underlag för det framtida förbättringsarbetet.

 Läs mer på www.skl.se/insikt.

 

Mer information:

Kontakta Henrik Einarsson, chef för Strategi- och omvärldsbevakning vid Business Region Göteborg, på telefonnummer 0704 - 412419.

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.