GoExcellent

GoExcellent ökar i ny medarbetarundersökning

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2012 22:03 CET

En välmående personal är en del av vår framgångsfaktor. Nordens största contact center-företag, GoExcellent fortsätter att öka i sina medarbetarundersökningar. Nästan 7 av 10 medarbetare är nöjda med sin arbetssituation, vilket är högre än genomsnittet bland tjänsteföretagen. Ökad delaktighet sägs vara ett av skälen till det goda resultatet.

Att se till personalens väl och ve betraktas mer och mer som en konkurrensfördel. Inte minst inom tjänstesektorn där frågor kring kompetensutveckling, ledarskap och stress blir allt viktigare. På Nordens största contact center-företag, GoExcellent, genomför man regelbundet medarbetarundersökningar, för att på så sätt fånga upp tankar, åsikter och frågor bland medarbetarna.

– En välmående personal är en stor del av vår framgångsfaktor. Därför är det enormt viktigt för oss att få våra medarbetares syn på vår arbetsplats, vår arbetsrelation så att de kan känna sig engagerade i sitt dagliga arbete. Nöjda och engagerade medarbetare är utvecklande för våra affärer. En engagerad personal kan och vill ta ansvar för att uppdragen utvecklas. Det är så vi får ännu nöjdare kunder, säger Terje Andreassen, VD för GoExcellent Sverige.

Företaget genomför mätningarna en gång per år för att se att de aktiviteter som genomförts utifrån resultatet av den förra medarbetarundersökningen ger effekt eller behöver korrigeras. I Sverige har företaget gått från 52,17% (2009) till 66,67 % (2010) och till 2011-års resultat, 67,09 %. Genomsnittet bland svenska tjänsteföretag inom medarbetarnöjdhet 2011 var 65 %.

– En stor del av det här beror på att personalen känner ökad delaktighet. Man får information och deltar mer i forum där man kan uttrycka sin åsikt och påverka. En annan viktig faktor är trivsel; att man trivs bra med sina kollegor och tycker att det är en bra sammanhållning inom och mellan uppdragen, avslutar Terje Andreassen.

Om GoExcellent

GoExcellent Group är specialiserat på att driva contact centers i Norden. Med mer än 20 miljoner kundkontakter per år, en omsättning på 90 MEUR, verksamhet på 13 orter och 2 000 personer på lönelistan har GoExcellent blivit en av Nordens största inom sitt område. Bland kunderna finns företag som Canal Digital, Fortum, PlusTV, RiksTV, Samhall och Telia. Huvudkontoret ligger i Solna utanför Stockholm, GoExcellents contact center finns bland annat i Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Stockholm samt på nio andra orter i Finland och Sverige. GoExcellent ger sina medarbetare rätt kompetens, teknologi och processer och bidrar därmed till sina kunders framgång.