Gold of Lapland

Gold of Lapland och INTILL-projektet vill påverka makthavare på "Västerbotten på Grand"

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 07:00 CET

På bilden ses  fr v Per Mellström, Destination South Lapland, Sofi Marberg och Elisabet Jonsson, Visit Hemavan Tärnaby, Beatrice Bergqvist och Karin Fällman, Gold of Lapland. Alla samverkar  inom EU-projektet INTILL, Innovativ Turism i Lappland.

I veckan är det invigning av ”Västerbotten på Grand”. En satsning som Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten står bakom och som pågår från den 19 januari till den 7 februari 2016. ”Västerbotten på Grand” är också starten för Västerbottens utvecklingsarbete och årets tema är ”Den hållbara platsen”. I Västerbotten är förutsättningarna goda, här ryms spännande städer, Europas sista vildmark och däremellan en rik och vacker landsbygd. Många möten, seminarier och diskussioner kommer att handla om detta tema och turism organisationer kommer också att finnas på plats bl a destinationsorganisationen Gold of Lapland som kommer att delta på invigningsdagen med en plats i det som kallas showroom (utställningsbord i samma rum som invigningen sker). I showrummet ställer även Risfjells Sameslöjd, SpaceTime,AC Net,Skellefteå Kraft, Business arena, Zordix AB, Ung Företagsamhet och Vindelns folkhögskola ut.

Varför är Gold of Lapland där?

  • Vi ser det som en chans att få visa upp oss och lyfta besöksnäringens frågor. Det är många lokala beslutsfattare på plats men även nationella. Vi menar att besöksnäringen är framtidens stora tillväxtbransch och vi vill att fler ställer sig bakom det, säger Karin Fällman verksamhetsledare på Gold of Lapland. Politik, organisationer och näring som jobbar tillsammans har makten att skapa förändring och utveckling i Lappland!

Karin och hennes kollega Beatrice Bergqvist från Gold of Lapland kommer även att presentera hela EU-projektet INTILL tillsammans med representanter från Visit HemavanTärnaby (Sofi Marberg) och Destination South Lapland (Per Mellström) på Region 8:s möte samt för inbjudna gäster från resebranschen , investerare, Visit Sweden m fl den 20 januari.

INTILL är ett gemensamt projekt med tre samverkansparter Gold of Lapland, Destination South Lapland och Visit Hemavan Tärnaby som också är projektägare. Projektet omsluter 45,6 miljoner och pågår till juni 2018 och det långsiktiga målet är att de tre turistdestinationerna, Gold of Lapland, Hemavan Tärnaby och South Lapland ska bli internationellt konkurrenskraftiga och ha en hög andel utländska besökare som gynnar näringslivets tillväxt i regionen.
För att nå dessa mål kommer alla tre destinationerna att satsa mycket på marknadsföring och försäljning mot internationell och nationell marknad.Det handlar om visningsresor och pressbearbetning med utlands­marknad som fokus. Mässor och säljresor planeras och genomförs tillsammans med lokala företag och de olika destinationerna i INTILL-projektet.

-Det ska arbetas med partnerskap och de utlandsfödda turistföretagarna som finns i regionen kommer att involveras , det finns mycket att lära av dem, säger Karin Fällman. Det handlar även om att kvalitetssäkra destinationernas produkter och anläggningar för att bli mer exportmogna så att destinationerna klarar kraven från de internatio­nella gästerna, fortsätter hon.

Turistbyråutveckling är en stor del av projektet .Varje turistbyrå i området ska genomgå en förvandling till att bli ett turistiskt utvecklingscenter som tillfredsställer gästernas förändrade behov kring information. Samtidigt ska de utvecklas till nav och resurser för den lokala turistföretagaren och den lokala utvecklingen.

Och för att få en fortsatt positiv utveckling i destinationerna krävs en strategisk destinationsutveckling för helheten. Destinationsor­ganisationerna ska fungera som den sammanhängande länken mellan företagen, tillhandahålla gemensamma system samt skapa gemensamma verktyg och identifiera och arbeta med generella problem såsom korta säsonger/perioder med låg beläggningsgrad.

Hållbarhetsarbete ska ske på destinationsnivå samt erbjudanden och olika insatser direkt kopplat till företagen i området. Projektet kommer även att arbeta för en ökad samverkan mellan destinationerna, lära av varandra och av andra turistiska aktörer i regionen, länet, Sve­rige och grannländer. Titta på finansiella lösningar för framtiden.

Allt detta kommer politiker och beslutsfattare att få höra mer om på ”Västerbotten på Grand” lovar Karin och hon kommer även att lyfta upp de utmaningar som finns vad gäller flygets begränsningar och logistik samt att vi behöver ytterligare samarbeten över en större region.

Gold of Lapland är en ekonomisk förening som ägs av  drygt 80 företag och även en turistdestination som geografiskt sträcker sig över Lycksele, Malå, Norsjö, Robertsfors,Vindeln  Skellefteå, Sorsele och Arvidsjaur.

www.goldoflapland.com

facebook/goldoflapland

Gold of Lapland är en av tre samverkansparter i EU-projektet INTILL - INNOVATIV TURISM I LAPPLAND.

Gold of Lapland, Hemavan Tärnaby och South Lapland har beviljats ett samverkansprojekt för att utveckla turismen i den geografiska regionen Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Vilhelmina,Åsele, Dorotea och Strömsund.